Gå till innehållet

Naturvårdspris till åtgärder i odlingslandskapet

Svartpälsbi. Foto: Erik Hansson

Helena Allard har arbetat med att ta fram en åtgärdslista för att öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. För det arbetet tilldelas hon nu SLU Artdatabankens naturvårdspris 2020.

– Att årets naturvårdspris går till Helena Allard för hennes arbete med att bevara den biologiska mångfalden i odlingslandskapet känns rätt. Jordbrukslandskapet utgör en viktig livsmiljö för många av Sveriges arter. Nära hälften av Sveriges alla växter och däggdjur, alla kräl- och groddjur, en fjärdedel av de fåglar som häckar i landet och hälften av alla insekter är knutna till olika delar av denna miljö. Tyvärr är det också en av de landskapstyper där många arter är rödlistade. Alla åtgärder som gynnar dessa arter är viktiga, säger Lena Tranvik, tf chef SLU Artdatabanken.

Helena Allard har tagit fram en lång lista med åtgärder som landets odlare kan genomföra för att skapa biologisk mångfald på sina odlingar. Till exempel att så remsor med blommande växter vid åkern och plantera eller lämna blommande och bärande träd och buskar, samt att skapa så kallade skalbaggsåsar där rovinsekter trivs. På dessa sätt gynna fåglar och insekter och samtidigt minskar behovet av växtskyddsmedel.

Motiveringen lyder:
Helena Allard tilldelas SLU Artdatabankens naturvårdspris 2020 för sitt arbete med att ta fram en åtgärdslista för att öka den biologiska mångfalden på alla Svenskt Sigill-gårdar. Helena har med driv, initiativ och klokskap sett till att omvandla teori till handling. Med sin åtgärdslista har hon gjort det lätt för odlare att göra rätt. Alla Svenskt Sigill-gårdar som odlar frukt, grönsaker, blommor, prydnads växt er eller spannmål har nu en plattform att kraftigt öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Med skickligt förankringsarbete har hon lyckats få gehör för idén om den valbara åtgärdslistan som ger konkret väg ledning, goda exempel och inspiration. Den smarta lösningen hyllas nu för att vara något som verkligen kan göra stor skillnad.

Källa: SLU

Mer att läsa