Gå till innehållet

Populationer av sällsynta fjärilar har kollapsat i Danmark

På bara 26 år har utbredningen av sällsynta fjärilar minskat med hela 72 procent i östra Danmark.

En ny omfattande studie, som följt 22 fjärilsarter i östra Danmark mellan åren 1993 och 2015, har publicerats. Den visar att tre av arterna dött ut lokalt, tio visade stark nedgång och två minskade i antal. Enbart sex av 22 arter hade en stabil trend. Många av arterna har bara en livskraftig population kvar i området. Sammanlagt har utbredningen av fjärilar minskat med hela 72 procent sedan 1993 och utvecklingen fortsätter snabbt att förvärras.

– Jag skulle inte bli förvånad om minst åtta av arterna utrotas inom de kommande åren, säger Emil Blicher Bjerregård, biolog vid University of Copenhagen och huvudförfattare till studien.

Värre än i grannländerna

1993 hittades de 22 fjärilsarterna på 565 undersökta platser i östra Danmark. 2019 fanns de bara på 158 platser.

– Uppgifterna är mycket robusta och de avslöjar dramatiska siffror som verkar vara värre än i våra grannländer. Många arter som en gång var vanliga och utbredda i Danmark har blivit mycket sällsynta. Och när de väl är borta kommer de inte tillbaka, säger docent Hans Henrik Bruun, studiens huvudförfattare.

Av dessa 22 tillhör 7 de mest hotade i området:
Prydlig pärlemorfjäril
Svartfläckig glanssmygare
Violett blåvinge
Ängsblåvinge
Älggräspärlemorfjäril
Myrpärlemorfjäril
Skogspärlemorfjäril
Midsommarblåvinge

– Fjärilar är en bra indikator på naturens kvalitet. De studerade arterna kan inte leva i bostadsområden, gödslade ängar eller i utkanten av jordbruksfält. De behöver mer naturliga livsmiljöer. Förr fanns det gott om sådana livsmiljöer. Så är det inte längre, säger Emil Blicher Bjerregård.

Pappersnationalparker

Problemet är också att Danmarks “skyddade” områden inte är skyddade från negativ mänsklig påverkan. Precis som i Sverige är det ibland tillåtet med industriellt skogsbruk i reservaten.

– Plantageskogsbruket fortsätter till exempel i Natura 2000-områden och de danska nationalparkerna är “pappersparker” med stormarknader och parkeringsplatser. Samtidigt är de blommor som är viktiga för fjärilar sparsamma i naturområden – delvis som ett resultat av att jordbrukare får stöd för att sköta gräsmarker med antingen intensivt sommarbete eller inget bete alls. I våra skyddade skogar leder timmerproduktion och dräneringsdiken till att fjärilarnas livsmiljöer försvinner, säger Emil Blicher Bjerregård och fortsätter:

– För det andra är Danmarks skyddade naturområden små, isolerade frimärkspaket, medan arter kräver större sammanhängande naturområden, där populationerna är mycket mindre sårbara för de fluktuationer i väder och klimat som sker nu. Idag kan de till exempel inte bara flyga till en fuktigare plats om det råkar bli torka.

I Danmark finns 66 olika dagfjärilsarter. 37 av dem är rödlistade som antingen hotade eller sårbara. Sedan 1960-talet har tolv arter utrotats ur landet.

Läs även

• Fjärilspris för arbete med slåtter och gammelskogar
Många fjärilar klarar sig bättre i trädgårdar än i andra miljöer
Gräsmarks­fjärilar fortsätter att minska i antal
Årets trädgårdskryp: Fjärils­ambassadör som kan öka kunskap
• Rekorddåligt resultat i årets fjärilsräkning i Storbritannien

Källor: Biological Conversation och University of Copenhagen

Mer att läsa