Gå till innehållet

Över 100 miljoner laxar dog i laxodlingar i Norge 2023

Både procentuellt och i faktiska antal var dödstalen för laxar i norska odlingar de högsta någonsin under 2023.

I Fiskhälsorapporten 2023 från Norges Veterinärinstitut rapporteras att det dog sammanlagt 105,4 miljoner laxar i den norska fiskodlingsindustrin under det gångna året. Ungefär 40 miljoner av dem dog i burar på land och över 65 miljoner av dem skedde i havsbaserade odlingar. Det är rekord, både sett till antal och andel av den totala produktionen. I snitt dog var sjätte lax i dessa nätburar där laxarna lever extremt tätt packade.

Norges Veterinärinstitut skriver att det framför allt är tre huvudanledningar till dödsfallen; Skador under avlusningsoperationer, samt två olika infektionssjukdomar. Dessutom rapporteras om ett ökat antal sjukdomar bland laxarna. Dessa sjukdomar har också visat sig spridas till vilda laxar som lever i samma områden eller bara simmar förbi de inspärrade laxarna.

Laxarna utsätts för varmt vatten

Dagens Nyheter skriver att avlusningen förr gjordes med medicin, men lössen har blivit resistenta mot medicinen. Så istället plockas laxarna upp från burarna och spolas eller doppas i varmt vatten som får lössen att släppa taget. Men enligt studier är varmvattnet smärtsamt för laxen och de uppvisar panikartat beteende när de utsätts för temperaturerna som krävs för att få lössen att släppa.

– Avlusningen är väldigt påfrestande för fisken. Före avlusningen måste fisken trängas i buren och pumpas över till ett speciellt fartyg där avlusningen sker, och pumpas sedan tillbaka in i buren, berättar Ingunn Sommerset, sektionsledare på Veterinärinstitutets avdelning för akvatisk biosäkerhet och redaktör för Fiskhälsarapporten för DN.

Sjukdomarna uppstår när fiskarna lever så tätt ihop i burarna och det foder laxarna i burarna äter består bland annat av fisk från svenska trålare i Östersjön. Hela 90 procent av all svenskfångad fisk i Östersjön används som foder i exempelvis laxodlingar och minkfarmar.

Källa: Veterinærinstittutet och Dagens Nyheter

Mer att läsa