Gå till innehållet

Norska laxodlingar hotar även svenska vildlaxar

Odlade laxar som rymmer från nätkassar i havet tar sig upp i svenska vattendrag där de parar sig med lokala vilda laxar. Det påverkar därmed generna hos de vilda laxarna negativt. Det visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Laxen som odlas i kassar har avlats för att få egenskaper som passar storskalig livsmedels­produktion. Den är tydligt genetiskt avvikande från vild lax och sämre anpassad till att klara sig i naturen. När odlad lax reproducerar sig med vild lax blir effekten att populationens överlevnad försämras. Genspridning på högre nivåer än normalt väntas även ge minskande genetiska skillnader mellan olika laxbestånd, vilket innebär en typ av förlust av biologisk mångfald som riskerar artens långsiktiga anpassningsförmåga, likt det vi sett i Östersjön, säger Stefan Palm, huvudförfattare och forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

Att laxodlingar utgör ett hot för vilda laxar har varit känt länge och redan för 30 år sedan rapporterades det om att laxar som rymt från odlingskassarna i Norge blandar sig med vilda laxar i älvar. Nu är det även bekräftat att de tar sig till svenska laxvattendrag och eftersom de svenska bestånden av vild lax är små finns det en oro för att de är särskilt känsliga för påverkan från odlad lax. I vissa vattendrag är andelen gener från odlad lax så mycket som 59 procent (Lagan) eller 75 procent (Göta älv), i övriga mellan 2 och 14 procent.

Sverige har i dagsläget ingen egen havsbaserad odling av atlantlax för matproduktion, men däremot av bland annat regnbågslax och röding. Dessutom finns även laxodlingar som kompensationsåtgärder för att vattenkraften har så stora effekter på den vilda laxens reproduktion. Dessa laxar har sitt ursprung från den vilda lax som levde i älvarna innan vattenkraften byggdes ut. Men även här har genetiska förändringar ägt rum som påverkat vilda bestånd. Bland annat genom ökad ”felvandring”. 

Källor: SLU och Aquaculture Environment Interactions


Mer att läsa