Gå till innehållet

Kraftig stress hos odlade fiskar

Förflyttning av odlad fisk. Foto: Albin Gräns

Allt fler studier visar att odlad fisk upplever stress under sina instängda liv med begränsad rörelsefrihet. En ny doktorsavhandling visar att kunskapsbristen är stor för hur fiskar bör skötas och hanteras på bäst sätt.

Filmerna på odlade laxar i Norge i trånga burar, hårt angripna av sjukdomar och parasiter skapade stor uppmärksamhet för några år sedan. En hel del studier har också visat att dessa laxodlingar har negativ påverkan på den marina miljön i närheten och på långt håll. Det har till exempel framkommit att odlad lax är det största hotet mot vild lax.

Hur fiskarna i burarna mår, i branschen som värderas till 250 miljarder dollar, finns det mindre forskning om. Av de över 400 fiskarter som odlas saknas det studier om behov och krav som bör ställas för ungefär 80 procent. För andra arter finns det studier, men dessa visar att de inte är lämpliga att ha i trånga burar – det gäller till exempel både regnbåge och atlantlax, som är väldigt populära matfiskar i Sverige. Båda dessa arter är väldigt aggressiva och gillar inte att leva tillsammans med andra, berättar Lynne Sneddon, biolog och expert på fiskares smärta vid Göteborgs universitet, i en intervju med The Guardian. I odlingarna lever dessa fiskar hela sina liv tätt ihop med sina artfränder.

– De här djuren är kännande varelser. De kan känna smärta, rädsla och stress och ändå odlar vi dem på ett sätt som inte skulle accepteras för däggdjur eller fåglar, säger hon.

Fiskindustrin har förvisso satt upp regler för hur fiskarna ska ha det i burarna, men forskare har kritiserat dessa för att vara alltför bristfälliga.

Svensk doktorsavhandling om stressade odlade fiskar

I Sverige skyddas odlad fisk av svensk djurskyddslagstiftning eftersom de är kännande varelser, men kunskapen om hur de påverkas och hur de ska skötas och slaktas på bästa sätt är låg. Per Hjelmstedt från SLU har i sin doktorsavhandling använt olika mått på stress för att identifiera möjliga hot mot fiskars hälsa och välfärd. Tillsammans med sina kollegor kunde han tydligt se att fiskarna blev stressade av bland annat trängsel och håvning.

– Vi vet att stressen under eller strax efter en transport kan bli så pass kraftfull att fiskar dör. Därför är det oerhört viktigt att rutiner för transporter utformas på ett sätt som minimerar stressen och att fisken får god tid att återhämta sig efter en sådan händelse, säger Per Hjelmstedt.

En annan kritisk situation för de odlade fiskarna är vid slakten. Den ska ske så att fisken inte upplever smärta, lidande eller rädsla, men så är inte alltid fallet. Fiskar avlivas ibland medan de är paralyserade utan att ha förlorat medvetandet och bedövning med koldioxid är en utdragen process där fisken uppvisar tecken på kraftig stress innan den förlorar medvetandet, berättar Per Hjelmstedt.

Med tanke på att det slaktas över 70 miljarder odlade fiskar finns det med andra ord risk att väldigt många utsätts för lidande.

Läs även:
• Norsk vildlax fortsatt hotad trots insatser – laxodlingar stor anledning
Norska laxodlingar hotar även svenska vildlaxar
• Kritiskt läge för Norges laxar – hotas av laxodlingar
Böter för svensk filmare som avslöjade missförhållanden med odlad lax i Norge
Ny studie: Odlad lax största hotet mot vild lax

Källor: SLU, The Guardian och Science Advances

Mer att läsa