Nya naturvårdsinsatser för att rädda Sveriges största ödla

Sandödla. Foto: Jörg Hempel, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41217163

Sandödla. Foto: Jörg Hempel, CC BY-SA 3.0 de

Sandödlan är hotad i Sverige och har minskat kraftigt i antal de senaste åren. Framför allt eftersom öppna marker vuxit igen. I Jönköpings kommun har man inlett naturvårdsinsatser för att skapa lämpliga livsmiljöer för ödlan.

Sandödlan är Sveriges största ödla. Den kan bli över 20 centimeter lång och upp till 19 år gammal. Dessvärre minskar dess lämpliga livsmiljöer i Sverige och antalet sandödlor i landet har minskat rejält de senaste åren.

Vid en reningsdamm i Mullsjö har kommunen därför huggit ned träd och frigjort sandområden för att gynna den hotade arten som älskar värme och trivs på ytor med sand som snabbt blir varma i solen. Sandödlan kommer nämligen ut ur sina gångar i marken på våren när det är tillräckligt varmt. De parar sig och lägger sina ägg i sanden och på hösten kryper de åter ned i sina gångar.

Arten minskar i hela världen och i Sverige återstår bara ungefär 7 700 – 14 700 könsmogna djur enligt en rapport från 2013. Minskningen beror enligt Naturvårdsverket framför allt på skogsbruksåtgärder, att det alltför sällan uppstår naturliga skogsbränder, brist på lagom bete och ökat kvävenedfall från atmosfären.

Naturvårdsverket beslutade 2013 om ett åtgärdsprogram för sandödlan som ska pågå mellan 2014 och 2017. Räddar man sandödlan kommer även många andra hotade arter som trivs i öppna områden i sandtallskog att gynnas.

— Vi har ett ansvar, nationellt och för hela världen, att hålla livskraftiga stammar av växter och djur. Och det är inte bara för arternas egen skull, utan lika mycket för vår skull, vi är beroende av växt- och djurarter, och då måste allt finnas i livskraftiga bestånd, säger Jens Mattsson, informatör på länsstyrelsen i Jönköpings län, till Jönköpings-Posten.

Källor: Jönköpings-Posten och Naturvårdsverket