Gå till innehållet

Nederländerna utreder stopp för fossilbidrag efter massiva protester

Efter 27 dagars protester och blockad av en motorväg lyckades klimataktivister från Nederländerna få politiker att rösta igenom en planerad utfasning av bidrag till fossila bränslen.

I veckan röstade en majoritet i Nederländernas andra kammare för en plan att fasa ut fossila subventioner. Beslutet följde av en massiv aktion av nederländska klimataktivister. Under hela 27 dagar har de blockerat motorvägen A12. Trots att över 9 000 arresteringar gjorts och trots att polisen satt in vattenkanoner för att skingra demonstranterna gav de inte upp.

Polisen har försökt skingra demonstrationerna, men inte lyckats.

Motionen som röstades igenom kräver inte att dessa subventioner ska fasas ut, men regeringen uppmanas att “utveckla scenarion” för en utfasning av fossilbidragen under två till sju år och lägga fram dem för andra kammaren innan jul. Tills dess kommer nyval ha ägt rum. Extinction Rebellion Netherlands, som låg bakom blockaden, hälsar att de kommer bevaka besluten noga.

Organisationens talesperson Tessel Hofstede:
– Även om detta ännu inte innebär att subventionerna av fossila bränslen avskaffas, kan betydelsen av detta steg inte underskattas. Nyligen, med A12-blockaderna, orsakade vi chockvågor i samhället och fick människor att se annorlunda på subventioner av fossila bränslen. Den sociala förändringen har idag omsatts i politik. Och det är vad vi alltid har velat. Vi är stolta över alla som hjälpte till att göra det möjligt, i A12-blockaden, i stöddemonstrationen och bakom kulisserna. Naturligtvis kommer vi att se kritiskt på vad som händer härnäst. Om det skulle visa sig att politiken misslyckas igen kommer vi att återkomma med mycket mer.

Demonstrationer mot Nederländernas fossila subventioner.

Det som började med att enstaka personer från Extinction Rebellion Netherlands blockerade A12 ibland då och då från sommaren 2022 har sedan utökats till att omfatta hundratals, tusentals och till slut tiotusentals engagerade människor och sedan 9 september har Extinction Rebellion blockerat A12 varje dag, mitt på dagen.

Värre bidrag än man trott

Det har också avslöjats under den här tiden att det som först verkade handla om 4,5 miljarder euro i stöd till fossilindustrin i själva verket rörde sig om 39,7-46,4 miljarder euro årligen enbart i Nederländerna! Aktionerna har också ökat medvetenheten om bidragen till fossilindustrin. För tre år sedan visste en majoritet inte ens att det gavs sådana subventioner. I dagsläget är 73 procent av befolkningen för att bidragen tas bort.

– Samtidigt växer Extinction Rebellion fortfarande enormt mycket. En tillväxt som rörelsen kommer att fortsätta att driva med informationsmöten, aktionsutbildningar och aktioner. Klimat- och ekologikrisen rasar vidare med oförminskad kraft, och mycket återstår att göra innan en klimaträttvis politik implementeras i Nederländerna. Extinction Rebellion kommer att fortsätta att arbeta oförtrutet för detta, skriver organisationen.

Regeringar slår hellre mot miljövänner än mot fossilindustrin

Regeringar runt om i världen möter allt mer protester mot hur fossilindustrin tillåts försämra framtiden för mänskligheten på skattebetalarnas bekostnad. Men det är inte alltid politiker agerar som i Nederländerna och börjar se över systemet. På många håll väljer politiker istället att försöka förbjuda protesterna. Något som både forskare och FN reagerat på.

– Dessa miljöförsvarare försöker i princip rädda planeten och på så sätt rädda mänskligheten. Det här är människor som vi borde skydda, men som av regeringar och företag ses som ett hot som måste neutraliseras. I slutändan handlar det om makt och ekonomi, säger Mary Lawlor, FN:s särskilda rapportör om människorättsförsvarare till The Guardian.

I Sverige har klimataktivister som stoppat trafiken på motorvägar dömts för sabotage. Det har får skarp kritik av Amnesty:

– Amnesty ser med stor oro på att domstolen dömer i strid med vad folkrätten kräver av Sverige. Det saknas praxis att tillämpa sabotage-brottet på det här sättet och från ett rättsstatligt perspektiv är det oroande att Sveriges domstolar börjar bedöma utövande av fri- och rättigheter som allvarliga brott, utan diskussion och lagändring, i strid med praxis och FN:s rekommendationer, säger Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty Sverige.

Läs även

Flera dagars aktioner mot Göteborgs fossil­industri
• Extinction Rebellion – genomtänkt, radikalt och snällt uppror som växer
• Kraftig ökning av borrning efter fossila bränslen i Arktis
• Större utsläpp än rapporterat från fossilindustrin
• Unga klimataktivister kräver stopp för fossilimport från Ryssland
• Extinction Rebellion genomför aktioner mot Sveaskog

Källor: Extinction Rebellion Netherlands och NL Times

Mer att läsa