Gå till innehållet

Kraftig ökning av borrning efter fossila bränslen i Arktis

En ny rapport visar att fossil- och bankindustrin kommer utöka sin exploatering av Arktis kraftigt de närmaste fem åren.

I våras fastslog Internationella Energirådet att inga nya olje- eller gasfält kan borras för att vi ska nå 1,5-gradersmålet och i augusti kom en rapport som fastslog att fossilindustrin står för större utsläpp än vad som rapporterats. Trots det finns planer på att öka olje och gas-utvinningen i Arktis. Exploateringen finansieras av världens största banker.

– Arktis är en klimatbomb, och vår forskning visar att olje- och gasindustrin är fast besluten att sätta igång den och därmed spränga våra chanser att undvika en eskalerande klimatkris. Men de är inte de enda syndarna: finansvärlden har finansierat dessa företag som ett hån mot sina egna klimatåtaganden, säger Alix Mazounie från Reclaim Finance.

Stort norskt intresse

Reclaim Finances nya rapport “Drill baby, drill” har gått igenom de stora olje- och gasbolagens planer i Arktis den närmaste tiden. De fann att bolagen kommer öka utvinningen av fossila bränslen med 20 procent under de kommande fem åren. Det gäller bland annat norska Equinor, nederländska Shell, franska Total, men också ryska Gazprom, som har 74 procent av sina fyndigheter i Arktis.

Bland investerarna i denna verksamhet hittas exempelvis norska centralbanken Norges bank och en norsk pensionsfond bland de elva största. Sammanlagt har banker investerat över 2 600 miljarder kronor enbart mellan 2016 och 2020 i företag som utökar sin fossila verksamhet i Arktis. 25 procent av dessa summor står europeiska banker för.

Rapporten avslöjar också att bankernas hållbarhetslöften är minst sagt tveksamma. Fyra av åtta banker som innan år 2020 tagit fram en policy för Arktis har efter det utökat sin finansiering av den fossila exploateringen i området. Inte ett enda av de undersökta policy-dokumenten förbjuder helt expansion i Arktis.

I takt med att Arktis blir allt mer isfritt på grund av den globala uppvärmningen, öppnas nya områden upp för exploatering som i sin tur ytterligare kommer öka den globala uppvärmningen.

Källor: Reclaim Finance och EU Observer

Mer att läsa