Gå till innehållet

Extinction Rebellion genomför aktioner mot Sveaskog

kalhygge

Kalhygge i Sverige 2017. Foto: Erik Hansson

Idag den 19 maj, genomför Extinction Rebellion aktioner för att “uppmärksamma Sveaskogs ohållbara skogsbruk”. Under parollen “Aktion mot Sveaskog – låt skogarna leva!” genomför den civila olydnadsrörelsen småskaliga, corona-anpassade aktioner över hela landet.

– Istället för ett hållbart skogsbruk med levande blandskogar där djur och växter kan leva har Sveaskog skapat kommersiella trädplantager, ogästvänliga monokulturer som bidrar till artutrotningen och klimatkrisen, säger Robin Lindstedt, som deltar i aktionen.

Läs även: • Extinction Rebellion – genomtänkt, radikalt och snällt uppror som växer

I ett pressmeddelande skriver Extinction Rebellion att skogen är en av Sveriges viktigaste naturtillgångar, en viktig kolsänka och en livsmiljö för 1 800 rödlistade arter. Trots att 70 procent av Sveriges yta täcks av skogar, så återstår bara några få procent av gammal naturskog i landet och enbart 4 procent av den produktiva skogen är skyddad.

Rörelsen lyfter också Skydda Skogens och Greenpeaces rapport om hur Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper och skyddsvärd skog, för att sedan kunna avverka dem.

– Sveaskog ägs av oss medborgare och väljare, deras agerande sker i allas våra namn. XR Sverige kräver att Sveaskog skyddar biologiskt värdefulla skogar, att fler skogsområden restaureras och att skogsbruket övergår till kalhyggesfria metoder. Därför måste staten sänka avkastningskraven på Sveaskog. Vi vill att våra barn och barnbarn ska få uppleva orörda, levande skogar med djur och fåglar, där de kan plocka bär och svamp, säger Robin Lindstedt.

Extinction Rebellion kommer bland annat genomföra en aktion i Stockholm med start klockan 8:00, en i Göteborg klockan 17:00 och i Hornsö Ekopark är redan aktivister på plats för att protestera mot att Sveaskog avverkningsanmält i det värdefulla naturområdet.

Källa: Extinction Rebellion Göteborg

Mer att läsa