Gå till innehållet

Flera dagars aktioner mot Göteborgs fossil­industri

Under tre dagar genomför Extinction Rebellion aktioner i Göteborg för att uppmärksamma stadens fortsatta stöd till den fossila ekonomin.

Protesterna inleddes under torsdagen med flera civila olydnadsaktioner. Extinction Rebellion kräver att politikerna “tar sitt ansvar, klipper banden till den fossila ekonomin, stänger oljehamnen och raffinaderierna och skapar en fossilfri stad”.​​​​​​​​ Det har genomförts demonstrationståg, cykelaktioner och protester mot att politiker inte gör mer för att stoppa fossilberoendet.

– Fossilindustrin förstör vår gemensamma framtid, och Göteborgs oljehamn är en del av fossilindustrin. Göteborgs oljehamn förstör vår gemensamma framtid, och måste därför avvecklas, säger Hans Ekbrand, forskare och aktiv i XR Göteborg.

Göteborgs Energihamn hanterar varje år över 20 miljoner ton råolja, bensin, diesel och andra energiprodukter och enligt en rapport från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning är omställningstakten i regionen otillräcklig. Forskarrådet skriver i rapporten att “alla sektorer i länet ska nå en minskning om 80 procent till 2030. Omställningstakten behöver således kraftfullt öka inom de närmsta åren.” De skriver också att klimatperspektivet måste också komma in i alla beslutsunderlag.

Extinction Rebellion anser att det inte händer tillräckligt för att få igång omställningen i Göteborg och undrar vad kommunfullmäktige har för plan.
– Vi kräver att Göteborgs kommunfullmäktige klubbar igenom beslut som faktiskt minskar koldioxidutsläppen och vi vill att de startar redan torsdag 25 maj, säger Annelie Ängdervik.

Sjukvårdspersonal i aktioner

Under fredagen genomförde hälso- och sjukvårdspersonal i vita rockar aktioner i Oljehamnen i Göteborg för att försöka förmå oljehamnen att sluta med sin verksamhet.
– Jag känner att jag har en moralisk skyldighet att använda fredlig civil olydnad för att uppmärksamma klimatkrisen när konventionella metoder uppenbarligen inte fungerat. Tiden rinner snabbt ut, en förändring krävs NU, säger Klas Ytterbrink Nordenskiöld, läkare och aktiv i Extinction Rebellion.

Hälso- och sjukvårdspersonal blockerar Göteborgs oljehamn under Extinction Rebellions aktion.

– Forskningen kring klimatförändringar och miljöförstörelse är extremt tydlig, både kring hur illa det är och vad vi behöver göra för att förebygga en fullskalig och självförstärkande katastrof. Ändå ignoreras faktan fullkomligt, säger Terese Nilsson, läkare.

Läs även

Extinction Rebellion – genomtänkt, radikalt och snällt uppror som växer
Kraftig ökning av borrning efter fossila bränslen i Arktis
Större utsläpp än rapporterat från fossilindustrin
Unga klimataktivister kräver stopp för fossilimport från Ryssland
Extinction Rebellion genomför aktioner mot Sveaskog

Källa: Extinction Rebellion

Mer att läsa