Gå till innehållet

Större utsläpp än rapporterat från fossilindustrin

En ny studie visar att olje- och fossilgasföretag släpper ut betydligt mer växthusgaser än vad de rapporterar.

Studien gäller metangas, en växthusgas som är 84 gånger kraftigare än koldioxid på kort tid och som släpps ut i fossilindustrins produktion och när de borrar efter gas och olja.

Tidigare studier har visat att olje- och fossilgasindustrin släpper ut med än 70 miljoner ton metan i atmosfären årligen. Sedan dess har det enligt Reuters kommit flera rapporter som visar att utsläppen kan vara mellan 60 och 100 procent större.

I den nya studien av Geofinancial Analytics, som Reuters tagit del av, kan dessa metangasutsläpp kopplas till enskilda företag med hjälp av satellitdata. Shell och Chevron har störst utsläpp, följt av ConocoPhillips, Marathon Oil and ExxonMobil. Datan kunde också jämföras med företagens officiella rapporter och då framkom att många rapporterar betydligt mindre utsläpp än vad som egentligen var fallet. Även här var Shell och Chevron sämst.

– Även om företag avslöjar utsläppsdata och mätvärden, ofta som stöd för sina berättelser om klimatåtgärder, kan verklig transparens bara uppnås i en sektor när alla kritiska utsläpp avslöjas av företaget. Utifrån Geofinancials arbete blir det tydligt att för att olje- och gassektorn ska kunna hävda att de är transparenta så måste de ha en fullständig redovisning av sina metanutsläpp, säger David Lubin, ordförande för Signal Climate Analytics.

Källa: Reuters

Mer att läsa