Gå till innehållet

Malmö inventerar jätteträd: “särskilt skyddsvärda”

Malmö ska i år kartlägga sina 1 400 största träd för att bättre kunna ta hand om dem.

– Syftet är helt enkelt att dokumentera hur många jätteträd som finns i Malmö för att vi bättre ska kunna ta hand om dem. De är ju värdefulla, det tar ett tag för dem att bli så här stora, säger Andreas Adolfsén, till Sydsvenskan.

Han utbildar sig till arborist i Malmö och hans praktik går ut på att cykla runt i staden och kartlägga de 1 393 största träden, som ofta har en diameter på över 80 centimeter i brösthöjd. Många av dem är väldigt gamla. Förutom att mäta dem kollar han om det finns skador på stammen eller kronan och letar efter tecken på sjukdom.

Står för en lång rad insatser

Träden är viktiga för städer. Malmö skriver på sin webbplats att de renar vår luft och binder stora mängder bakterier och gaser. Det är exempelvis viktigt eftersom luftföroreningar skadar barn (och vuxna). Ett enda jätteträden reducerar också vindstyrkan med 50 procent i ett område, lagrar stora mängder koldioxid och producerar tillräckligt med syre för 64 personer. Dessutom skapar de skugga och avdunstar vatten under soliga dagar vilket ökar fuktigheten och gör det lokala klimatet behagligare. Fler träd har visat sig vara avgörande för att kyla ned allt varmare städer, något som är särskilt aktuellt när detta skrivs då det är över 40 grader varmt i södra Europa och folk söker sig till skuggan.

Grönområden i städer minskar också översvämningsrisken vid skyfall och är viktiga boplatser och matkällor för många fåglar och insekter. Gamla stora träd är bland det bästa och mest platseffektiva som finns för biologisk mångfald.

Malmö har tagit fram en trevlig kartfunktion där man kan zooma in på tusentals träd i staden och se både vilken art det är och när de planterades. De har även tagit fram en app för träden i staden. Den kan laddas ner via Apple store och Google Play.

Läs även

Blandning av trädarter bäst mot luft­föroreningar
Exotiska träd försvårar för stadslevande fåglar
Gräsmattor kan enkelt göras om till kolsänkor
Luftföroreningar skadar barn – grönområden hjälper

Källor: Malmö stad och Sydsvenskan

Mer att läsa