Gå till innehållet

Grönområden minskar översvämningsrisk i städer

Vegetation på tak, så kallade gröna tak, är ett sätt att hantera dagvatten, samtidigt som man kan få andra ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald. Foto: Tobias Emilsson

En ny studie från LTH och SLU visar att en ”grön ombyggnad” av ett bostadsområde i Malmö verkligen ledde till mindre översvämningsskador.

Ytorna i våra städer domineras av hårda ytor med begränsad förmåga att ta hand om regnvatten. Skyfall kan leda till översvämningar när dagvattensystemen överbelastas. Men med hjälp av “grön infrastruktur”, så som parkmark, gröna innergårdar, gröna tak och regnbäddar kan riskerna minska, det visar en ny studie från LTH och SLU.

LÄS ÄVEN: • Fler träd avgörande för att kyla ned allt varmare städer

Det är inte minst viktig i framtiden då en förvärrad klimatkris förväntas leda till mer extrema väder med bland annat kraftigare regn, som sker oftare än idag. Under 2010-talet har Malmö och Köpenhamn drabbats av tre riktigt stora översvämningar som slagit hårt mot städerna och blivit väldigt kostsamma. Skyfallet i Malmö 2014 beräknas ha lett till kostnader på 600 miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: • Naturlig översvämningsbekämpning i Storbritannien sparar stora summor

Johanna Sörensen från Lunds tekniska högskola (LTH) och Tobias Emilsson från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar i sin studie att den gröna ombyggnationen av bostadsområdet Augustenborg ledde till att det bara rapporterades in en tiondel så många skador i skyfallet 2014, jämfört med kringliggande bostadsområden. Innan ombyggnaden sågs inga skillnader mellan områdena.

LÄS ÄVEN: • Träd i storstäder sparar miljarder kronor per år i folkhälsokostnader

– Vi har inte kunnat hitta något annat exempel på forskning där man undersökt effekten av grön infrastruktur vid en faktisk översvämningshändelse. Studien från Augustenborg är med andra ord unik i sitt slag, säger Johanna Sörensen.

Källa: SLU och “Evaluating Flood Risk Reduction by Urban Blue-Green Infrastructure Using Insurance Data

Mer att läsa