Gå till innehållet

Krav om bekämpnings­medel i växter och regler för ekologiskt

Skandalen med förbjudna bekämpningsmedel i vanliga trädgårdsväxter, inköpta i stora butikskedjor, gjorde många odlare oroliga. Ett sätt att motverka risken är att köpa ekologiskt certifierade växter, men varför är det så svårt att hitta?

Nyligen avslöjade Naturskyddsföreningen i Helsingborg att vanliga trädgårdsväxter, som dessutom brukar märkas som “bivänliga” för att de lockar till sig insekter, innehåller bekämpningsmedel (läs mer). Enbart två av 18 plantor var fria från bekämpningsmedel och flera innehöll dessutom medel om är förbjudna inom EU.

Christel Kvant, som ledde undersökningen, rekommenderar i en intervju med Natursidan att trädgårdsägare som inte vill riskera att förgifta sin mark och besökande insekter bör leta upp små odlare som har egna småskaliga odlingar.
– Dessa ska man gynna så mycket man kan. Annars kan man alltid dela plantor med andra och delta i fröbytardagar. Man kan såklart också så frön själv. Dessutom vore det bra att sätta press på de som säljer växter och fråga dem om de inte har ekologiska produkter? Det är hög tid att även växter miljömärks. Jag tror marknaden kommer svara om vi höjer rösten.

Ont om alternativ

I dagsläget är det dock svårt att hitta ekologiska eller Krav-märkta plantor i handeln. Däremot finns det relativt gott om ekologiskt certifierade fröer att köpa på nätet och i vissa trädgårdsbutiker, och ätbara växter som basilika och gräslök i livsmedelsbutiker. Robert Dinwiddie är utbildad biolog. Han jobbar nu med växtodlingsfrågor och biologisk mångfald på Krav, som utifrån EU:s ekoregler och med extra tuffa krav inom vissa områden, certifierar företag som då får sätta Kravs märke på sina produkter. Han berättar vad som gäller för ekologiska och Krav-märkta odlingar av trädgårdsväxter och andra grödor.

Robert Dinwiddie.

– Reglerna tillåter exempelvis inte heller kemiska, naturfrämmande bekämpningsmedel. De enda som får användas är vissa naturliga preparat, som till exempel järnfosfat mot sniglar eller svavel i äppelodlingar för att motverka skorv-angrepp. Konstgödsel får inte heller användas.

Hur görs kontrollerna av att reglerna efterlevs?
– Alla ekologiska odlare får en fysisk kontroll varje år. Då görs stickprovskontroller. Krav-märkta produkter är de mest kontrollerade, vilket innebär en trygghet för konsumenterna.

Robert Dinwiddie berättar att det finns Krav-märkta plantor för trädgården. Men det är inte konstigt om du aldrig sett dem i handeln. Det är bara ett fåtal, relativt småskaliga odlare som säljer dem. Han nämner som exempel Capella-gården på Öland, Wrams skafferi i Skåne, Dyrshagen Handelsträdgård i Östergötland och Hällnäs handelsträdgård i Västerbotten. Men många fler är det inte.

Vad beror det på att det inte är lättare att hitta ekologiska växter?
– Det sägs bero på bristande efterfrågan. Kanske tänker inte kunderna på att växter med bekämpningsmedel kan påverka pollinerare. Det verkar finnas en större medvetenhet kring växter som äts av oss människor – som basilika eller jordgubbar. Men om trädgårdsbutikerna skulle erbjuda ekologiskt odlade växter och berättade för konsumenterna vad de betyder för den biologiska mångfalden, så skulle säkert en sådan marknad kunna komma igång.

Kan de som är ekologiskt certifierade odla vilka växter som helst så länge det följer reglerna? Så att det egentligen skulle kunna finnas alla möjliga Krav-märkta växtarter att köpa?
– Ja de kan odla vad som helst så länge de följer reglerna. De måste dock välja ekologiskt utsäde, vilket kan vara svårt att få tag på. Det finns mindre leverantörer med brett utbud, men i större skala så kan det vara ett problem. 

Kan de inte ta fröer från sina växter så länge de är odlade på rätt sätt?
– Det finns en allmän utsädeslagstiftning som gör det knepigt att ta eget utsäde för företag. Det är väldigt reglerat. Man får ta eget utsäde av vissa grödor och får då betala en liten avgift, men det kan vara begränsat för trädgårdsväxter. Med ett ökat intresse kan kanske någon ta fram utsäde av fler växtarter?

Samla fröer själv

För privatpersoner är det dock naturligtvis tillåtet att både ta fröer från egna växter och att byta eller ge till andra, precis som Christel Kvant efterfrågade. Att samla fröer från vilda växter och odla i din trädgård är ett av de bästa sätten att gynna biologisk mångfald – både för djur- och växtlivet. Läs mer om det i vår guide till att odla vilda växter.

I dagsläget är det svårt att veta om de konventionellt odlade växter du köper i handeln innehåller bekämpningsmedel och det är också svårt att veta hur de påverkar pollinatörer och andra insekter.
– Det är lite svårt att se effekterna, säger Robert Dinwiddie. Man hittar inte plötsligt en massa döda pollinerare i trädgården om man köper de här växterna och man kanske inte heller märker om till exempel humlorna i trädgården minskat i antal.

Hur reagerade du på Naturskyddsföreningen i Helsingborgs rapport om bekämpningsmedel?
– Jag blir chockad över att det är så mycket bekämpningsmedel i växterna. Kanske handlar det om att man försöker pressa priser och odla i så stor skala. Det är hur som helst positivt att frågan väcks nu. Ju fler som efterfrågar desto större press på återförsäljarna. Plantskolorna vill troligtvis inte bli sammankopplade med giftiga växter som skadar bin och humlor.

Läs även

“Bivänliga” växter innehöll skadliga bekämpningsmedel
• Glyfosat drabbar humlor i det tysta
• Bekämpningsmedel ökar spridningen av vattenburna sjukdomar
• Vanliga växtgiftmedlet glyfosat skadar fåglar
• Ett av världens vanligast ogräsmedel verkar försämra bins hälsa
• Bekämpningsmedel verkar minska antalet fåglar i ängsmarker
• Vanliga bekämpningsmedel skadar bins hjärnor

Mer att läsa