Kenya satsar på att göra bioenergi av invasiv växt

Vattenhyacint. Foto: Wouter Hagens, Public Domain.

Victoriasjöns stränder är fyllda av invasiva vattenväxter som normalt sett hör hemma i Sydamerika. Nu har ett nytt projekt inletts för att omvandla problemväxten till biogas.

Det är växten vattenhyacint som fått grepp om Victoriasjöns stränder och snabbt sprider sig ut i vattnet. Från början troligen införd i landet som en prydnadsväxt i dammar tar den nu över allt mer av vattenytan, vilket försvårar fisket i sjön både på grund av syrebrist i vattnet och att själva fisket blir svårt när växtligheten breder ut sig. Utan fiske får lokalbefolkningen allt svårare att klara sig. Dessutom gynnar vattenhyacinten myggor och andra insekter som sprider sjukdomar.

Att helt ta bort växten manuellt är svårt eftersom den sprider sig snabbt och eftersom fröna kan klara sig i upp till 20 år innan de gror. Men 2018 startades ett projekt för att åtminstone omvandla den stora bladmassan i världens största insjö till biobränsle. På så sätt kan vattenhyacinten åtminstone komma lokalbefolkningen till nytta. Ett pilotprojekt jobbar sedan ett år tillbaka med att förse människor i ekonomisk svårighet med biogas från växten. 

Hittills får över 70 personer sitt bränsle från vattenhyacinterna istället för att elda med kol eller paraffinolja. Nästa steg är att försöka skala upp produktionen av biogas från vattenhyacinten så att fler hushåll kan få tillgång till ett billigare och miljövänligare alternativ, som dessutom hjälper den biologiska mångfalden i Victoriasjön.

LÄS ÄVEN:
Parkslide – den invasiva växten som är i en egen liga
Biologisk mångfald och rovdjur viktiga faktorer mot invasiva arter
Dålig kunskap om invasiva arter i Sverige
Nya Zeeland importerar nya arter för att bekämpa invasiva getingar
Ny kartfunktion följer invasiva arters expansion
Trädgårdsväxten som hotar alvarets ekosystem

Källa: Mongabay