Gå till innehållet

Kampen för Kanadas sista fläckuggla tas till domstol

I Kanada hotas den nordliga fläckugglan av utrotning på grund av skogsavverkning. Nu vänder sig en miljöorganisation till domstol för att få landets miljöminister att agera.

Precis som i Sverige avverkas stora mängder av gammal skog i Kanada och precis som i Sverige leder det till stora protester. I Kanada har den nordliga underarten av fläckuggla blivit något av en symbol för kampen eftersom ugglan behöver gammal skog och eftersom den har det minst sagt svårt i det nya avverkade skogslandskapet.

I USA har den nordliga fläclugglan förlorat ungefär 70 procent av sina livsmiljöer och i Kanada ser det ännu mörkare ut. Innan det industriella skogsbruket kom igång fanns det 500 häckande par av ugglan i landet. Idag återstår bara en (1) enda uggla i Kanada, vad man känner till. Trots det anser Canadian Wildlife Service (landets motsvarighet till Naturvårdsverket) att det är möjligt att rädda arten med hjälp av befintlig uppfödning som släpper ut ugglor som fötts upp under kontrollerade former i fångenskap. Men för att det ska lyckas måste ugglorna ha tillräckligt med livsmiljöer och det är den stora utmaningen.

Den katastrofala utvecklingen ledde till att naturorganisationen Wilderness Committee, miljöjuristerna på Ecojustice och ursprungsbefolkningen Spo’zem i många år kämpat för att avverkningen av fläckugglornas viktiga livsmiljöer ska upphöra. Viss framgång nåddes lokalt 2021 när avverkningarna stoppades i området där den sista ugglan lever. Men precis utanför området fortsätter avverkningen. Detta menar organisationerna måste stoppas för att fläckugglan ska kunna återhämta sig med hjälp av det uppfödningsprogram som pågår.

Nu har Wilderness Committee, via Ecojustice, vänt sig till en domstol för att tvinga Kanadas miljöminister Steven Guilbeault att hindra utrotningen av fläckugglan i landet. De vill se ett omedelbart stopp av all planerad avverkning i ugglans avgörande livsmiljöer i British Columbia. Istället har de bemötts av tomma löften.

Joe Foy, kampanjansvarig för skyddade områden, Wilderness Committee:
– Minister Guilbeault lovade att rekommendera en nödorder till det federala kabinettet för flera månader sedan, men han har inte gjort det. Under tiden ser vi hur regeringen i British Columbia tillåter att livsmiljöer för fläckugglor mejas ner och fraktas bort på timmerbilar mitt framför ögonen på oss. Tomma löften kommer inte att stoppa utrotningen. Det är bara handling som kan göra det.

Läs även

Avverkning av 13 000 kvadratkilometer skog stoppad i USA
Historiskt stora protester i kamp för att skydda gamla skogar i Kanada
Populär regnskog med jätteträd avverkas nu i Kanada
Studie från Kanada: Skogsbruk ger större utsläpp än fossila bränslen

Källa: Wilderness Committee

Mer att läsa