Gå till innehållet

Studie från Kanada: Skogsbruk ger större utsläpp än fossila bränslen

Kalhygge på Edinburgh mountains i British Columbia, sommaren 2019. Foto: Kat Zimmer, Sierra Club B.C.

I provinsen British Columbia i Kanada står skogsbruket för större sammanlagda utsläpp än fossila bränslen, enligt en ny rapport från Sierra Club. Precis som i Sverige räknas dock inte skogsbrukets hela klimatpåverkan, trots att det kan vara en av de största källorna till utsläpp.

Varje år mellan 2005 och 2017 kal-avverkades ungefär 273 000 hektar skog i British Columbia i Kanada, en provins som är drygt dubbelt så stor som Sverige. En ny rapport har räknat på vilka utsläpp detta ger och kommit fram till att det handlar om ungefär 68 miljoner ton kol per år (inklusive 26 miljoner ton i förlorad kollagring). Det kan jämföras med att delstatens sammanlagda officiella utsläpp, framför allt från fossila bränslen, uppgår till 64 miljoner ton.

Det kan också jämföras med Sverige. Här avverkas ungefär 200 000 hektar per år. Med samma uträkningsmodell som i Kanada innebär det utsläpp på nästan 50 miljoner ton varje år. Det är lika mycket som Sveriges industri, el, värme, jordbruk, inrikes transporter, arbetsmaskiner och avfall släppte ut tillsammans 2018 enligt Naturvårdsverket.

Enligt en studie från hösten 2019 kan skogsbruket stå för större utsläpp än så eftersom många uträkningar inte tar hänsyn till alla faktorer. Med metoderna från 2019-studien skulle skogsbruket i Sveriges utsläpp motsvara 110 miljoner ton.

“Chockerande”, men inte som i Sverige
Dominick DellaSala, chefsforskare vid USA-baserade klimatinstitutet Geos Institute säger till CBC att kalhyggena i British Columbia är några av de värsta han sett och att det är chockerande att ett utvecklat land “tuggar sig igenom sin skog”. Sverige avverkar dock en betydligt större andel av sin skog än vad som görs i den undersökta provinsen. I Sverige finns ungefär 23 miljoner hektar skog och här avverkas årligen 200 000 hektar (0,87 procent av skogen per år). I British Columbia finns 60 miljoner hektar och där avverkas 273 000 hektar (0,46 procent).

I British Columbia syns dock inte utsläppen från skogen i officiella rapporter. De räknas helt enkelt inte med.

Sverige rapporterar inte heller klimateffekterna av ökad skogsavverkning, något som internationella miljöorganisationer är starkt kritiska mot. I mitten av september 2017 röstade EU-parlamentet för att det skulle bli tillåtet att avverka mer skog i framtiden utan att det behöver kompenseras med utsläppsrätter. Förslaget, som lades fram av Finland och Sverige, fick inte en enda nej-röst från de svenska EU-parlamentarikerna190 forskare kritiserade beslutet och menade att planerna riskerar ha en negativ påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden. Det kom också hård kritik mot Sveriges missvisande rapportering av kolsänkor för att vi vill kunna öka skogsavverkningen.

Källor: CBC och Sierra Club

Mer att läsa