Gå till innehållet

Populär regnskog med jätteträd avverkas nu i Kanada

Hygge på Vancover Island, Upper Walbran Valley. 75% av urskogen har avverkats här. Foto: TJ Watt via Wikipedia Commons

Kalavverkning pågår av tempererad regnskog med jätteträd i Kanada. Det är urskog som saknar skydd med flera så kallade biologiska ”hotspots” med höga naturvärden.

Skogen ligger vid Edinburgh Mountain i ursprungsfolket Pacheedahts territorium på västra Vancouver Island. De träd som avverkas är enorma jättetujor och douglasgranar och de huggs ned av trävaruföretaget Teal Jones Group som säljer trävaror över hela världen. Stora områden med oskyddad naturskog har redan kalavverkats på Vancover Island.

Nygjord avverkning vid Edinburgh Mountain, jättethuja har fällts av trävaruföretaget Teal-Jones. Ken Wu  från Ancient Forest Alliance på bilden. Foto: TJ Watt, Ancient Forest Alliance

Organisationen Ancient Forest Alliance (AFA), har nyligen besökt platsen och fann mängder av jätteträd nedhuggna, exempelvis en jättetuja med två meter bred stam och en lika stor douglasgran. Ett sådant träd är idag något mycket ovanligt. I ett pressmeddelande säger fotografen och miljökämpen TJ Watt från AFA:

– Vid Edinburgh Mountain finns en av de största regnskogarna på Vancouver Island och den saknar formellt skydd. Nu kalavverkas skogen bit för bit.

Jättetuja markerad för att avverkas i Avatar Grove, Vancover Island, bredvid Ken Wu från Ancient Forest Alliance. Foto: TJ Watt via Wikimedia Commons

I området finns ett känt träd kallat “Big Lonely Doug”, Kanada’s näst största douglasgran. Den står nu ensam på ett kalhygge vid bergets fot. Watt säger att avverkningen hotar ekosystemen men förstör även för lokal turism. Hundratusentals turister från hela världen är intresserade av att besöka regnskogarna med sina jätteträd men de vill inte besöka hyggen.

Andrea Inness från AFA säger att skog med biologiska ”hotspots” som urskogen vid Edinburgh Mountain förvandlas nu till söndertrasade fragment. Skogen har både höga naturvärden och höga sociala värden.

Avverkad jättethuja vid Edinburgh Mountain i Kanada. Rachel Ablack och Ken Wu från Ancient Forest Alliance på bilden. Foto TJ Watt, Ancient Forest Alliance

LÄS ÄVEN: • Enormt område tempererad regnskog i Kanada räddas från avverkning

– Regeringen måste agera omedelbart och stoppa avverkningen för att vara säkra på att de största och bästa områdena med urskog bevaras intakt.

Protestera mot avverkningen här: http://www.ancientforestalliance.org/send-a-message

Källa: Ancient Forest Alliance

 

Mer att läsa