Gå till innehållet

Gökar hamnar i osynk med förändrat klimat

Våren kommer allt tidigare, men en del fågelarter verkar inte klara av att anpassa sig till förändringen. Nu har ny forskning på gökar kommit fram till vad det kan bero på.

Det finns många studier som visar att våren kommer allt tidigare till norra halvklotet. I Sverige har till exempel Vårkollen kunnat jämföra 100 år gamla data med rapporter från de senaste åren som visar att vitsippornas blomning och björkarnas lövsprickning börjar nästan två veckor tidigare. Björkarnas lövsprickning har dessutom hunnit 40–50 mil längre norrut än vad som var normalt för drygt 100 år sedan.

Samtidigt som de stora förändringarna med våren sker har det konstaterats en dramatisk minskning av flyttfåglar i Storbritannien. En del flyttfågelarter har anpassat sig genom att flytta norrut allt tidigare och dessa tycks drabbas mindre hårt än fågelarter som flyttar vid bestämda datum. Det har flera studier visat.

Forskare från British Trust for Ornithology (BTO) har nu publicerat en studie som visar att gökar inte anpassat sig speciellt bra till den allt tidigare våren. Genom att följa 87 gökar med sändare sedan 2011 kunde de se att gökarna måste stanna i västra Afrika för att äta upp sig under regnperioden innan de klarar att flyga över Sahara. Dessa regn har inte börjat tidigare och det gör därför att gökarna anländer i norr allt senare jämfört med hur långt våren kommit. Det i sin tur leder till att gökarna inte är i synk med när det finns som mest tillgång på föda för dem och deras värddjur – gökar är kända för att lägga ägg i andra fåglars bon och låta dessa föda upp gökens ungar.

Många fåglar är beroende av fjärilslarver under häckningstiden för att få i sig tillräckligt med föda. För gökarna gäller det att både de själva och fåglarna som de lägger sina ägg hos har tillräckligt med föda för att häckningen ska lyckas.

Kan hjälpas med restaurerad natur

– Det är fantastiskt att vi nu har en djupare insikt i vad som avgör när våra gökar anländer på våren. Många andra arter tros kunna justera sin ankomst genom att ändra sin interna klocka när de lämnar övervintringsplatserna. Men det verkar inte gälla Storbritanniens gökar. Att förstå varför de inte anländer tidigare och vad det innebär för enskilda fåglar hjälper oss att rikta insatserna mot att restaurera områden längs deras flyttrutt så att de kan göra flytten mer tidsbesparande och framgångsrik, säger Chris Hewson, chefsforskare för BTO:s gökspårningsprojekt.

Ett annat resultat från studien är nämligen att genom att restaurera och skydda strategiska naturområden längs gökarnas migrationsväg så kan man hjälpa till att göra flytten effektivare och mindre energikrävande. På så sätt kan de hjälpas att anpassa sig till planetens förändrade klimat.

Läs även

Rekordgöken PJ har korsat Sahara tio gånger
• Mysteriet vart Kinas gökar flyger under vintern är löst
• Naturupplevelsen: Buskskvätta som matar gök
• Gökar hotar Nordamerikas fåglar
• Dramatisk minskning av flyttfåglar i Storbritannien

Källa: British Trust for Ornithology

Mer att läsa