Gå till innehållet

Fler coronavirus hos fladdermöss i förstörda ekosystem

Mänsklighetens exploatering av naturen är en av de största anledningarna till att virus smittar från vilda djur till människor.

Tidigare studier har visat att förstörelse av natur leder till värre pandemier. När mänskligheten exploaterar naturen förstörs livsmiljöer för vilda djur och de tvingas leva närmre våra samhällen. Det “råder inget tvivel” att vårt sätt att omvandla naturen är en av de viktigaste faktorerna för att vi människor smittas av så kallade zoonoser – sjukdomar som kan smitta från andra arter till oss människor. Det gäller inte minst fladdermöss. De senaste 20 åren har coronavirus hos fladdermöss lett till tre stora sjukdomsutbrott för människor; SARS (2002), MERS (2012) och COVID-19 (2019).

Nu har forskare vid Ludwig Maximilian University i München undersökt över 26 000 fladdermöss av över 300 arter och jämfört deras nivåer av coronavirus med hur naturen ser ut i omgivningen. De kom fram till en tydlig skillnad: fladdermöss i miljöer som var relativt orörda hade betydligt mindre virus än de som levde i människans närhet i störda eller förstörda naturområden.

Vera Warmuth, som ledde studien, säger att exploateringen leder till minskad tillgång till föda och tidigare studier har visat att det leder till kronisk stress hos vilda djur. Ännu värre blir det om de dessutom har svårt att hitta lämpliga bostäder. Kronisk stress kan i sin tur försvaga immunförsvaret och därmed öka risken för sjukdomar.

– Det är välkänt att kronisk stress har en negativ inverkan på däggdjurs immunsystem. Våra resultat visar tydligt att djur i störda ekosystem oftare är infekterade. Ju mer ett område är påverkat av människor, desto större är sannolikheten för att fladdermöss som lever i detta område smittas av coronavirus, säger Vera Warmuth.

De viktigaste livsmiljöerna för världens fladdermöss är skogar och grottor. Tre av de största hoten mot dessa livsmiljöer är skogsavverkning, jordbruk och gruvor. Det är också dessa faktorer som förklarar nivåerna av coronavirus hos fladdermöss, enligt den nya studien.

Forskarnas modeller pekar också ut en dryg handfull områden där det kan finnas ökad risk för smittspridning och där det bör ske viss övervakning. Dessa områden finns framför allt i östra USA, östra Sydamerika, Indien, Kina, södra Australien och runt Medelhavet. I dessa områden är utbredningen av coronavirus uppemot 13 procent. I Sverige är utbredningen ungefär 6 procent och det globala snittet låg på 9,6 procent.

Video från Ludwig Maximilian University som förklarar hur zoonoser uppstår:

Innehåll från YouTube

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=M_YXfzcJK5c

Läs även

Fladdermöss håller social distans vid sjukdom
• Förstörelse av natur leder till värre pandemier.
Coronaviruset har muterat i danska pälsfarmar – kan försämra vaccin
Fladdermöss skyr vindkraftverk i skogar
• Fladdermusholkar – tänk på det här
Fladdermus upptäckt 40 mil längre norrut än tidigare känt

Källor: Ludwig Maximilian University och Science

Läs mer

Mer att läsa