Fladdermus upptäckt 40 mil längre norrut än tidigare känt

Dammfladdermus. Foto: Gilles San Martin from Namur, Belgium – Myotis dasycneme, CC BY-SA 2.0

En ny fladdermusart för Västerbotten har upptäckts: dammfladdermus (Myotis dasycneme). Det innebär också att arten hittats 40 mil norr om det tidigare nordligaste fyndet.

Umeå kommun har i många år jobbat med att kartlägga fladdermöss och områden som är viktiga för dem. 2011, innan projektet startade, hade enbart tre fladdermusarter rapporterats i Umeå kommun; nordfladdermus, taigafladdermus och vattenfladdermus.

– I norra Sverige vet vi alldeles för lite om hur fladdermössen lever och vi behöver samla in mer kunskap. Resultatet av inventeringen ska bland annat användas som ett praktiskt stöd för kommunens planeringsarbete och det ska ge vägledning för vidare inventering av fladdermöss för att kunna skydda dem, skriver Umeå kommun på projektets webbplats.

Allmänheten har uppmanats rapportera in fladdermöss, medborgarforskning har lett till ny kunskap och dessutom har naturvårdare på Umeå kommun gjort egna inventeringar och inspelningar. 2016 hade åtta olika fladdermusarter upptäckts och sommaren 2018 gjordes inspelningar som först nu bekräftats som länets elfte fladdermusart: dammfladdermus.

Lätena, som spelades in med en automatisk ljuddetektor, har säkerställts med några av Sveriges främsta fladdermusexperter och när de kunde konstatera att det var en dammfladdermus, var det något av en sensation.

– Att det blev så stort pådrag beror på att inspelningsplatsen ligger drygt 400 km norr om den tidigare kända norra utbredningsgränsen i Uppland, skriver Umeå kommun i ett pressmeddelande.

Dammfladdermusen jagar helst nära vatten och plockar med sina relativt stora fötter insekter och små kräftdjur från vattenytan. Arten är fortfarande relativt sällsynt i Sverige men på senare år har antalet observationer ökat liksom dess utbredningsområde, enligt Artfakta. Dammfladdermusen har därför gått från att kategoriseras som ”Starkt hotad” till ”Nära hotad” på rödlistan. Även internationellt sett är arten klassad som nära hotad.

LÄS ÄVEN:
Boken som vill ändra mänsklighetens mörkersyn
• Medborgarforskning gav kunskap om fladdermöss
• Väglampor släcks för att hjälpa fladdermöss
Fladdermöss håller social distans vid sjukdom

Källa: Umeå kommun