Gå till innehållet

Fladdermöss skyr vindkraftverk i skogar

Nordfladdermus. Foto (beskuret): Magne Flåten, CC BY-SA 4.0

En ny studie från Finland visar att fladdermöss i skogar håller sig undan vindkraftverk.

Forskarna vid universitetet i Åbo spelade under en hel sommar (fyra månader) in fladdermusläten vid sju vindkraftverk i skogar på Finlands västkust. Mikrofonerna satt på olika avstånd från vindkraftverken – från 0 till 1 000 meter. Målet var att studera hur arten nordfladdermus och arter i släktet Myotis, där bland annat vattenfladdermus ingår, rör sig runt vindkraftverken.

– Våra resultat visar att förekomsten av fladdermöss påverkades av vindkraftverk eftersom de båda undersökta grupperna oftare hittades längre bort från vindkraftverken. De nordliga fladdermössen stöttes bort upp till 800 meter från vindkraftverken, men för Myotis-arter var den negativa påverkan av vindkraft till och med större än en kilometer, vilket var det maximala avstånd vi studerade, sammanfattar huvudförfattaren, doktorand Simon Gaultier från Åbo universitet.

Många sorters påverkan på fladdermöss
När vindkraftverk byggs i skogar så avverkas träden runt omkring byggplatsen och det byggs även en stor väg till vindkraftverket för att kunna frakta dit delarna. Forskarna kunde inte vara säkra på om fladdermössen undvek specifikt vindkraftverken, ljuden och ljusen från dem eller om det var den avverkade omgivningen som gjorde att de höll sig borta.

– Myotis-fladdermöss gillar inte sådana förändringar och föredrar täta skogar utan öppna ytor. Det kan vara förklaringen till varför de undviker vindkraftparker, säger Simon Gaultier.

Oavsett anledningen så visar forskarnas studie att vindkraftparker kan driva bort fladdermöss från sina livsmiljöer. Eftersom det rör sig om många vindkraftverk får de en sammanlagd stor påverkan på fladdermuspopulationerna. För tillfället påverkas 7 procent av Finlands yta av vindkraftverk och de byggs ofta längs västkusten där det blåser som mest. Det är också längs västkusten som migrerande fladdermöss framför allt rör sig.

Forskarna anser att behovet av grön energi är stort, men den biologiska mångfalden måste samtidigt kunna skyddas. Även om den här studien visar att fladdermöss föredrar att hålla sig på avstånd från vindkraftverken så har det varit känt i över 50 år att fladdermöss även dödas av vindkraftverkens roterande blad. 1972 rapporterades dödsfall för första gången och det har sedan dess studerats vid många tillfällen. Det är dock framför allt fladdermusarter som föredrar att jaga insekter på öppna ytor som dödas av rotorbladen. Enligt en tidigare studie bestod hela 98 procent av dödsfallen av dessa arter.

Källor: University of Turku och Science Direct

Mer att läsa