Gå till innehållet

Falkenbergs nya belysning ska minska störningar för djurlivet

Falkenbergs kommun har installerat "närvarostyrd belysning" för att minska energiförbrukningen och ljusföroreningarna som försvårar för nattfjärilar och skrämmer bort fladdermöss.

En lång rad studier har visat att vår allt mer upplysta planet – i dagsläget fördubblas ljusföroreningarna vart åttonde år – skapar problem för alla de djur som lärt sig att navigera via ljus eller som undviker ljus. Det finns till och med studier som visar att nattbelysning kan vara en stor anledning till den omfattande insektsdöden som vi upplevt de senaste årtiondena.

I Falkenbergs kommun genomförs nu åtgärder för att förbättra situationen. Men insatserna med att gå över till LED-lampor och att testa närvarostyrd belysning på några platser görs främst för att minska energiförbrukningen. Tanken är även att de nya lamporna ska ge en bättre trygghetskänsla, samtidigt som de förbättrar trafiksäkerheten och gynnar naturen.

Sammanlagt är det flera kilometer gång- och cykelvägar som ska testas med den nya belysningen.

Så fungerar närvarostyrd belysning

Belysningen dämpas till ungefär 12,5 procent av sin fulla ljusstyrka när ingen befinner sig i området. När någon rör sig i närheten ökar belysningen till normal styrka och lyser upp både framför och bakom personen. Om inga rörelser registreras dämpas ljuset gradvis ner igen. “Tanken är att man inte ska märka av när ljuset tänds upp eller tänds ner”. Under natten kan dessutom belysningsnivån sänkas något för att minska elförbrukningen ytterligare.

Källa: Falkenbergs kommun

Mer “levande färger” och fördelar för djurlivet

LED-lampor har en högre färgåtergivning vilket gör att färgerna upplevs mer levande och verklighetstrogna jämfört med det gamla monokroma och lite gula ljuset som tidigare användes. Det berättar Torbjörn Hansson, gatuingenjör på Falkenbergs kommun.

– Även om energibesparing är huvudorsaken till bytet till LED-lampor, har det också en trygghetsaspekt eftersom belysningen skapar en mer visuellt tilltalande och säker miljö. Närvarostyrd belysning är en möjlighet till att minska ljusföroreningar och förhoppningsvis även gynna den biologiska mångfalden.

Vilka problem kan belysning orsaka djurlivet?

– Insekter dras till ljuset och ”fastnar” där. Fladdermöss kräver mörka livsmiljöer även om vissa arter tål belysning bättre än andra. Fladdermöss kan tro att det är dag om de kommer in i för mycket ljus vilket leder till att de tror de ska sova när de egentligen borde jaga och äta, i värsta fall leder det till att de svälter ihjäl. Fåglars navigation kan tydligen störas av stark belysning. Sedan tror jag även att vi människor skulle må bra av lite mindre belysning, säger Torbjörn Hansson och tillägger:

– Jag vill också påminna om att detta är ett försök. Vi vet inte om det kommer att hjälpa.

Källa: Falkenbergs kommun

Mer att läsa