Gå till innehållet

Även svagt artificiellt ljus stör hela ekosystem

Det har kommit flera nya studier om belysning på sistone och de visar att ekosystem och många arter är känsliga även för svaga ljusföroreningar.

I snitt blir världen ungefär 10 procent mer belyst per år. Dessa artificiella ljus sätter sina spår i naturen. Insekter och växter har utvecklats i årmiljoner utan konstgjort ljus, men tvingas nu till ett allt mer belyst liv. Tidigare studier har bland annat visat att nattbelysning är en stor anledning till insektsdöden och varje år dör miljontals flyttfåglar i kollision med upplysta glas­byggnader.

I senaste numret av Philosophical Transactions of the Royal Society B publiceras inte färre än 16 vetenskapliga artiklar om ljusföroreningar. I dem framkommer en lång rad effekter. Bland annat att livet under jord påverkas negativt av belysningen med försämrad nedbrytning som följd. De kunde också konstatera att lampor kan orsaka en försämrad mångfald av växter, samt en allt större homogenisering av när arter är aktiva. Det sistnämnda leder till att det viktiga samspelet mellan när växter blommar och insekter behöver nektar och pollen kan rubbas. Det kan i sin tur hota flera arters fortlevnad.

Det här gäller även på låga nivåer av ljusföroreningar. Till och med ljus svagare än fullmånens sken har djupgående effekter både på enskilda arters beteende och utveckling och på hela djursamhällen och ekologiska nätverk.
– Om till exempel dag- och nattaktiva arter flyttar sin aktivitet till natten ökar risken för utrotning i hela djursamhällen, säger Dr. Remo Ryser från iDiv och universitetet i Jena, till Phys.

Ger kaskadeffekter som påverkar människor

Det är inte bara andra djur som påverkas. Det kan även ge kaskadeffekter som påverkar människor. En studie konstaterade till exempel att myggor förändrar sitt beteende i artificiellt ljus, vilket kan få omfattande konsekvenser för överföringen av vektorburna sjukdomar, som malaria. Tidigare har forskare kommit fram till att nattbelysning kan öka risken att gråsparvar sprider nilfeber.

Vad som ska göras för att minska problemet diskuteras ingående i tidskriften, men många förslag på lösningar verkar inte hjälpa fullt ut. Även att till exempel minska intensiteten på ljuset eller hålla släckt under vissa delar av natten ger negativa effekter enligt studier som publiceras i Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Numrets gästredaktör Colleen Miller tar dock upp en lösning på alla problem som visat sig fungera:

– Det som är enklast kan också fungera: släck lamporna!

Läs även

• Ljus­föroreningar gör stickmyggor aktiva längre period
• Nattfjärilar är underskattade pollinatörer
• Ljusföroreningarna fördubblas vart åttonde år
• Nattbelysning stor anledning till insektsdöden
• Nattbelysning kan öka risken att gråsparvar sprider nilfeber

Källor: Phys och Philosophical Transactions of the Royal Society B

Mer att läsa