Gå till innehållet
Taggpannad guldstekel.

Taggpannad guldstekel. HIttas ofta vid bihotell. Lägger ägg hos vårmurargeting.

Årets trädgårdskryp 2024: Liten juvel som komplicerar begreppen

För fjärde året i rad har Rikare trädgård, där Natursidan ingår, utannonserat Årets trädgårdskryp. 2024 års vinnare är familjen guldsteklar. Vackra små pansarförsedda insekter som kan härma en igelkott och som är ett gott betyg till din trädgård.

Folkbildningsprojektet Rikare trädgård går ut på att försöka inspirera och hjälpa Sveriges trädgårdsägare att skapa en högre biologisk mångfald i sina trädgårdar. Det görs bland annat via www.rikaretradgard.se – en webbplats med över 300 guider och nyheter om ämnet. Dessutom försöker projektet, som Natursidan ingår i, uppmärksamma och skapa intresse för artmångfalden i närnaturen och ett sätt att göra det är med utmärkelsen Årets trädgårdskryp. Det utannonseras inför biologiska mångfaldens dag varje år och 2024 går utmärkelsen till den färgglada och spännande familjen guldsteklar.

Pollinatör utan föräldraansvar

Guldsteklarna är inte ens en centimeter långa och därför lätta att missa, trots att de är så färgglada. De hittas vanligtvis på blommor när de hjälper till med pollineringen eller vid bihotell och är på så sätt det som vi människor brukar klassa som “nyttodjur”. När det är dags för dem att bli föräldrar lämnar de helt över ansvaret åt andra, ungefär som gökar i fågelvärlden. En del arter guldsteklar lägger sina ägg i vildbins eller solitära getingars bon. När guldstekelns larver kläcks äter dessa upp binas ägg och larver. På så sätt kan de klassas som “skadedjur”, men de drabbar inte bin i speciellt stor utsträckning. Du ska snarare se det som ett fint betyg för din trädgård, berättar Alexander Berg, expert på guldsteklar på SLU Artdatabanken:

– Guldsteklar är en indikation på att det är gynnsamt i området för deras värddjur. Det måste finnas stora populationer av arterna som guldsteklarna parasiterar för att de ska dyka upp. På så sätt är de indikatorarter för att hela näringskedjan finns i området och på att det finns bin, boplatser och blommor.

Guldstekel vid bihotell.

Guldsteklar hittas ibland kring bihotell – se det som ett bra betyg.

Härmar igelkottar

Ibland händer det att guldsteklarna upptäcks av värddjuren när de försöker smyga in och lägga ägg. Då kan honor av vildbin och solitärgetingar attackera den färgglada lilla parasiten med stick och bett. För att försvara sig använder den sig av en taktik som annars är mer känd från myrkottar och igelkottar.

– De kan rulla ihop sig som en boll. Då fäller den bepansrade bakkroppen och drar in benen. Har man tur kan man se dem bli utburna av en arg bihona som slänger iväg guldstekeln en bit från boet. Men oftast flyger den snabbt tillbaka till bihotellet igen, berättar Alexander Berg.

Pansarguldstekel. Lägger ägg i bärfisar.

För landets trädgårdsägare kan Årets trädgårdskryp 2024 ses som en utmärkelse. Om du hittar guldsteklar i din trädgård så har du skapat förutsättningar för en rik trädgård med ett myller av liv och komplicerade levnadssätt. Grattis!

FAKTARUTA: Guldsteklar

I Sverige finns det ungefär 60 arter guldsteklar. De är oftast 5-9 mm långa och har ett färgglatt kroppspansar. Vissa arter är helt metalliskt gröna, andra flerfärgade med turkosa inslag. Alla guldstekelarter lever som så kallade kleptoparasiter. De lägger ofta sina ägg i värdens bo. När larven kläcks ur ägget äter den upp värdens ägg eller larv och äter upp födoförrådet som värddjuret samlat in åt sin larv. I Sverige är guldsteklarna parasiter på andra gaddsteklar. Dels solitära bin och getingar, men framför allt rovsteklar, som i sin tur fångar exempelvis spindlar eller bladlöss.

Om guldsteklarna upptäcks när de försöker lägga ägg i gaddsteklarnas bon kan de attackeras. Då rullar guldsteklarna ihop sig till en boll, som en igelkott, för att slippa gaddsteklarnas stick.
Som fullvuxna besöker guldsteklarna ofta blommor och hjälper därmed till med pollineringen.

FAKTARUTA: Några vanliga arter guldsteklar och hur de lever

Taggpannad guldstekel (Chrysis terminata). En tidig art på våren som många har i sina bihotell. Äggen läggs hos vårmurargetingens bo och larverna äter sedan upp getingens larver och insamlade föda (kallas kleptoparasitism). Har taggar i pannan som kan ses i förstoringsglas, lupp eller uppförstorat foto.

Ängsguldstekel (Chrysura radians) kleptoparasit på murar- och tapetserarbin.

Hårig guldstekel (Chrysura hirsuta) kleptoparasit på murarbin.

Tretandad guldstekel (Trichrysis cyanea) kleptoparasit på både rovsteklar (Crabronidae) och vägsteklar (Pompilidae) som samlar spindlar till sina bon.

Pansarguldstekel (Holopyga generosa) är kleptoparasit på rovsteklar som Astata och lägger ägg i bärfisar. De kan bara klara sig om bärfisarna som fått ägg i sig i sin tur fångas av rovsteklar.

Släktet Cleptes (samma ord som i kleptoman, dvs tjuv på latin) är kleptoparasit på växtstekelpuppor som ligger i markskiktet. De ses därför sällan, trots att de är vanliga i trädgårdar.

Läs mer om utmärkelsen Årets trädgårdskryp

Läs över 300 artiklar om hur du gynnar biologisk mångfald i trädgården hos Rikare trädgård.

Mer att läsa