Gå till innehållet

Årets trädgårdskryp – en nyfiken dubbelarbetare som luras med utseendet

Nyfiken blomfluga. Foto: Erik Hansson

Projektet Rikare trädgård – där Natursidan ingår – har för andra året i rad delat ut utmärkelsen Årets trädgårdskryp. I år gick den till en dubbelverkande trädgårdsarbetare som luras med sitt utseende – nyfiken blomfluga.

Rikare trädgård är ett samarbetsprojekt mellan bland andra Natursidan, Fritidsodlingens riksorganisation, Sveriges entomologiska förening, Studiefrämjandet och Odlings-tv. Målet är att öka den biologiska mångfalden i landets trädgårdar och det görs bland annat i form av en mängd guider och artiklar på Rikaretradgard.se.

En annan del av projektet handlar om att ge de uppmärksamhet åt de små, ofta okända djur som lever bredvid oss i trädgårdarna och ofta gör stora insatser i våra trädgårdar och som är fascinerande att lära känna. Utmärkelsen Årets trädgårdskryp är ett exempel på detta. I fjol delades utmärkelsen ut för första gången till gräsgrön guldbagge. I år är det nyfiken blomfluga som får utmärkelsen.

Motivering till Årets trädgårdskryp 2022:
“Nyfiken blomfluga lever ett så spännande liv att den borde kunna väcka ett naturintresse hos de flesta. Den övervintrar troligen inte i Sverige utan flyger hit söderifrån på våren, men genom att kläcka flera generationer på vägen fortsätter den norrut under sommaren och har hittats så långt upp i landet som norr om Kiruna. På vägen har larverna ätit mängder av bladlöss och den vuxna blomflugan har hunnit hjälpa till med pollineringen av åtskilliga växter. Som namnet antyder kan den dessutom uppfattas som nyfiken och besöker ofta framdukat fika i trädgården.”

Nyfiken blomfluga är en relativt vanlig art som ses framför allt från början av maj till september, men den är svår att skilja från andra arter i släkten fältblomflugor. Det är en av de blomflugor som flyttar hit söderifrån varje år och övervintrar troligen inte i Sverige. Trots detta har den hittats så långt norrut som norr om Kiruna.
När den anländer här på våren och lagt sina ägg går det undan. Larverna äter bladlöss och på bara elva dagar har utvecklingen gått från ägg till nykläckt fluga. Det kan därmed bli flera generationer under en sommar. De fullvuxna blomflugorna äter pollen och nektar från flockblommiga växter som hundkäx, kvanne, kirskål, dill och morot.

Nyfiken blomfluga. Foto: Johan Törnvall

Blomflugor hör till de mest missförstådda småkrypen. Utseendemässigt förväxlas de ofta med getingar med sin smala midja och svartgula bakkropp, men blomflugor har ingen gadd att stickas med och är helt ofarliga. Namnet blomflugor förväxlar många också med de pyttesmå insekter som brukar hittas i blomkrukor, på frukt och liknande platser inomhus, men dessa småkryp, oftast daggflugor med namn som bananfluga och ättiksfluga, liknar inte alls blomflugor.

Det är inte heller så välkänt, namnet till trots, att många blomflugor gör en stor insats i trädgården. Som larver äter många blomflugsarter mängder av bladlöss och som vuxna pollinerar blomflugorna många olika växter. Det finns dessutom blomflugslarver som äter getingarnas larver.

Bålgetingblomfluga. Foto: Erik Hansson

FAKTARUTOR

Blomflugor
• Det finns över 400 arter blomflugor i Sverige.
• Deras livscykel börjar som ägg, innan de kläcks som larver, förpuppas och kläcks som fullt utvecklade blomflugor.
• Larverna hos många arter lever av bladlöss, men det finns också de som t ex äter ägg och larver av andra insekter och de som äter döda växtdelar.
• Till skillnad från bin och fjärilar har blomflugor ingen lång tunga att äta med. De behöver därför blommor som har lättåtkomlig nektar och pollen.
• Många blomflugor liknar andra insekter. Vissa påminner om humlor eller bålgetingar. De flesta liknar bin.
• De små insekterna som dyker upp i blomkrukor och kök är inte blomflugor. Det är oftast sorgmyggor eller bananflugor.

Låt håliga träd stå. De är viktiga bostäder åt djur, som exempelvis blomflugor. Foto: Erik Hansson

Så gynnar du blomflugor i din trädgård
• Skapa en varierad trädgård med många olika miljöer
• Låt gamla träd, grova grenar och stubbar vara kvar
• Anlägg en damm
• Odla gärna flockblomstriga och korgblommiga växter som t ex spansk körvel, maskrosor, prästkrage, hampflockel och olika arter klint.
• Använd inte bekämpningsmedel.
• Hjälp pollinatörer med en blomflugepool

Lär dig mer om småkryp
• Bli medlem i någon av Sveriges entomologiska förenings lokalföreningar, som finns i hela landet: sef.nu • Läs tidningen Yrfän. Läs gamla nummer och teckna prenumeration här: sef.nu/yrfan

Mer att läsa