Gå till innehållet

Ännu en stark varning från klimat­experter

Hundratals av världens ledande klimatforskare varnar för en skenande global uppvärmning och att det kommer få katastrofala konsekvenser för både planeten och mänskligheten redan det här århundradet.

Tidningen The Guardian har intervjuat 380 ledande klimatforskare. I svaren framkom att det bara är 6 procent av dem som tror att mänskligheten kan hålla uppvärmningen under 1,5C. 80 procent av klimatexperterna tror att vi kommer passera 2,5C, vilket skulle innebära katastrofala följder. Nästan hälften tror även att 3C uppvärmning kommer inträffa.

Denna kraftiga uppvärmningen av planeten, kommer få stora konsekvenser. Redan i dagsläget, när det rekordvarma 2023 var 1,4C varmare än förindustriella nivåer, har antalet extremväder ökat markant. Många av forskarna är övertygade om att framtiden kommer bli allt svårare för framtiden med intensivare och mer frekventa värmeböljor, skogsbränder, översvämningar och stormar.

Forskare är rasande och rädda

The Guardian skriver också att många av experterna som de intervjuade berättade att de känt hopplöshet, men också att de är rasande och rädda på grund av att regeringarna inte agerat, trots de tydliga vetenskapliga bevis som lagts fram. En klar majoritet av forskarna tog upp att två stora anledningar till krisen är bristande politisk vilja, samt starka företagsintressen, exempelvis fossilindustrin.

En av forskarna, som inte ville uppge sitt namn, uttryckte det så här:

– Världens svar hittills är förkastligt – vi lever i en tid av dårar.

Stora konsekvenser redan om fem år

Gretta Pecl, vid University of Tasmania, berättar för tidningen att hon tror att vi närmar oss “stora samhälleliga störningar inom de närmaste fem åren” och att det kommer bli stora problem för livsmedelsproduktionen när det ena extremvädret efter det andra uppstår. Något som exempelvis redan i år drabbar stora delar av Europa.

– Jag kunde inte känna större förtvivlan över framtiden, säger Gretta Pecl.

Källa: The Guardian

Mer att läsa