Gå till innehållet

19 skogs­forskare: Sveriges skogsbruk är inte hållbart

Efter att miljöminister Romina Pourmokthari påstått i en intervju med DN att svenskt skogsbruk är hållbart och att vi behöver mer skogsbruk i de svenska skogarna får hon nu svar från 19 skogsforskare som inte håller med.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver de 19 forskarna att regeringen ignorerar relevant vetenskaplig kunskap och vedertagen definition av hållbart skogsbruk.

Förvaltning och användning av skogar och skogsmark på ett sätt och i en takt som bevarar deras biologiska mångfald, produktivitet, förnyelseförmåga, vitalitet och deras potential att nu och i framtiden uppfylla relevanta ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå, och som inte orsakar skada på andra ekosystem.

Den internationellt vedertagna definitionen av hållbart skogsbruk enligt FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

I Sverige blir skogarna i allt sämre skick. Det visar både forskning och våra egna myndigheter. Forskare vid SLU varnade häromåret för att skogar med höga naturvärden är på väg att försvinna, Skogsstyrelsens egen genomgång visar att “läget är allvarligt för biologisk mångfald i skogen” och att “trenden för miljömålet Levande skogar är negativt“.

Effektivast att låta mer skog stå

De 19 forskarna skriver i debattartikeln att det inte finns mycket som stöder Romina Pourmoktharis påstående att svenskt skogsbruk är hållbart, vilket hon bland annat sagt i en intervju med DN.
– Inom den korta tidsperioden vi har på oss för att nå internationellt överenskomna klimatmål och för att minimera risken för potentiellt förödande tröskeleffekter i klimatsystemet är det tvärtemot vad klimat- och miljöministern säger mer klimatnyttigt att låta mer av skogen stå och att klimatanpassa skogsskötseln.

Forskarna undrar också vad vi ska ha forskning till om ledande politiker väljer att förlita sig på föråldrade och förenklade antaganden i stället för den kunskap som producerats för dem på landets universitet och expertmyndigheter?

Källa: Aftonbladet

Mer att läsa