Gå till innehållet

WWF: Sex punkter för avtal om biologisk mångfald

Odling av oljepalmer. Foto: WWF

Senare i år ska världens länder diskutera en global, 10-årig plan för biologisk mångfald. I en ny rapport skriver Världsnaturfonden WWF att världens ledare måste höja sina ambitioner kraftigt för att säkra den biologiska mångfalden. Organisationen presenterar också sex punkter som de vill se i avtalet.

De försenade mötet, som skulle hållits i fjol, ska äga rum i Kunming i Kina under hösten. Målet är att underteckna ett nytt avtal som ska gälla år 2020-2030 och vara för biologisk mångfald vad Parisavtalet är för klimatet.

– Vetenskapen har aldrig varit tydligare. Vi bevittnar för närvarande en katastrofal nedgång i vår planetens biologiska mångfald. Det här är inget nytt. Det har accelererat i årtionden och världen har gång på gång misslyckats med att agera. Vi har inte råd med ytterligare ett förlorat decennium för biologisk mångfald. Nu är det dags för ledare att ta steget och leverera för människor och planeten. Vi behöver dem för att säkra ett ambitiöst avtal om biologisk mångfald som återställer vår relation till den naturliga världen och ger en naturpositiv framtid, säger Marco Lambertini, internationell generalsekreterare för WWF International.

Måste minska vårt avtryck
I sin analys inför Kunming, visar WWF att ländernas utkast till avtal inte är i närheten av att hantera naturkrisen. För att komma åt problemen för biologisk mångfald kräver WWF att det bland annat sätts upp mål för att halvera vårt fotavtryck från produktion och konsumtion till 2030. De största hoten mot världens arter idag är förlust av livsmiljöer på grund av att människans konsumtion överutnyttjar ekosystemen.

– Sektorer med stor påverkan som jordbruk, skogsbruk, fiske och infrastruktur behöver ställas om. Finansiella flöden bör styras till sådant som är bra för naturen. Regeringarna behöver fasa ut miljöskadliga subventioner och resurser och ökat stöd gå till utvecklingsländer för att genomföra avtalet, säger Åsa Ranung, senior policyrådgivare på WWF.

För att möta hoten har WWF tagit fram sex mätbara mål:

1. Ekosystem – år 2030 ska friska naturområden med sötvatten, marina och landbaserade ekosystem ha ökat med 5 procent, skyddade områden ökat till 30 procent och 50 procent av alla förstörda ekosystem ska ha återställts.
2. Arter – från 2020 ska inte längre människan orsaka några artutrotningar och 2030 ska statusen för minst 30 procent av kända hotade arter ha förbättrats och den genomsnittliga populationen av inhemska arter ska ha ökat med 20 procent.
3. Hållbar användning – år 2030 ska produktionens och konsumtionens ekologiska fotavtryck halverats.
4. Naturens fördelar för alla människor – år 2030 har naturens fördelar för alla människor, nuvarande och framtida generationer, säkerställts och förbättrats på ett hållbart sätt. Fördelarna delas rättvist och jämlikt och bidrar till förverkligandet av rätten till en säker, ren, hälsosam och hållbar miljö och ett stabilt klimat för alla.
5. Tillgång och fördelning av genetiska resurser ska ske hållbart, rättvist och jämlikt till år 2030.
6. Resurser och stöd för implementering – år 2030 ska finansieringen för biologisk mångfald öka kraftigt från alla källor, offentliga och privata.

Källor: WWF och ”Kunming Plan for Nature and People

Mer att läsa