Gå till innehållet

WWF: Satsa på att minska skador på tamdjur istället för lodjursjakt

I nästa vecka startar årets licensjakt på lodjur. 143 lodjur får dödas i hela landet. WWF anser att det hade varit bättre att satsa på förebyggande åtgärder istället och kommer arrangera en konferens med målet att underlätta samexistens mellan människor och rovdjur.

I januari avslöjade Svenska rovdjursföreningen att Sverige deltar i en “påverkanskampanj” för att försöka sänka skyddet för brunbjörn och lodjur. Vår regering har åtminstone undertecknat en skrivelse inför ett möte med EU:s jordbruks- och fiskeråd där det står att “I vissa regioner kräver inte heller andra populationer av stora rovdjur, såsom brunbjörn och lodjur i den boreala biogeografiska regionen, längre några strikta skyddsåtgärder”.

I dagsläget är det förbjudet enligt EU:s art- och habitatdirektiv att jaga skyddade arter, men det finns undantagsregler kring skydds- och licensjakt som möjliggör den årliga lodjursjakten i Sverige.

Vart tionde lodjur ska skjutas

I år har Länsstyrelserna beslutat om jakt på 143 lodjur. Jakten pågår från den 1 mars till den 31 mars i södra och mellersta Sverige och till den 15 april i norr. Det vill säga under lodjurens parningstid. Överlägset flest lodjur får skjutas i Gävleborg; hela 30 lodjur.

Jakten motiveras med att det ska minska risken för allvarlig skada på tamdjur, men det menar WWF är missriktat. De vill hellre se långsiktiga mål från myndigheterna och en satsning på förebyggande åtgärder och mer resurser för att minska skador på tamdjur.

– Det är självklart att staten måste kompensera för förebyggande åtgärder och ersätta skador som orsakas av stora rovdjur. Staten måste också bidra till mer forskning inom området, säger Gustaf Lind, generalsekreterare, WWF Sverige.

Benny Gäfvert, senior rovdjursexpert på WWF Sverige, har själv sett lodjur vid sitt hem i Järvsö och påpekar att det är ett fantastiskt djur:

– Från att lodjuret nästan var utrotat för 100 år sedan, har vi idag drygt 1400 individer av det här fantastiska kattdjuret. Det är bra och jag hoppas att fler ska få se lodjur i det vilda. Det skygga lodjuret håller sig helst borta från oss människor och skulle man få se ett är det en fantastisk upplevelse.

Konferens om rovdjursfrågor

För att istället skapa förståelse för våra rovdjur arrangerar WWF och Naturskyddsföreningen den en 11-12 april 2024 en konferens för alla som arbetar med rovdjursfrågor. Temat för konferensen är samexistens mellan människor och rovdjur och syftet är att “skapa ett forum som bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspiration samt diskussion och samverkan kring aktuella frågor”. Det är även möjligt för allmänheten att delta i en öppen del digitalt. Inbjudan samt mer information här.

Fakta: Lodjur

Under 2022-2023 års inventering konstaterades att det finns omkring 1 417 lodjur i Sverige. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för lodjur är satt till minst 870 individer. Detta referensvärde kan liknas vid en varningslampa, skriver länsstyrelsen i Östergötland. Om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas, men enligt Sveriges regler kan en art som har gynnsam bevarandestatus utsättas för jakt.

Lodjur har sin parningstid i mars-april och i maj-juni föds ungarna. Ungarna stannar hos sin mor i 9-10 månader innan de klarar sig själv – det vill säga till februari-april året efter.

Licensjakten inleds i mars och pågår som längst till 15 april, det vill säga under parningstiden. Enbart 13 procent av Sveriges befolkning är positiva till jakt på lodjur.

Nyheter om lodjur:

Källa: WWF

Mer att läsa