Gå till innehållet

Världens bergsskogar avverkas i hög takt

En ny studie har kommit fram till att 7,1 procent av alla bergsskogar försvunnit bara sedan år 2000. Det drabbar inte bara klimatet i form av stora utsläpp. Även en hög andel av världens djurarter lever i dessa miljöer. De är dessutom ofta extra känsliga för förändringar.

I världens bergsmiljöer lever mer än 85 procent av världens fåglar, däggdjur och groddjur. De är framför allt knutna till skogar. Ett stort antal av dem är sällsynta och hotade med små utbredningsområden, vilket gör dessa områden extra viktiga att bevara. Dessutom är arterna extra känsliga för förändringar. Även små avverkningar i bergsskogar kan öka risken för utrotning, inte minst eftersom den globala uppvärmningen tvingar allt fler arter högre upp längs bergen.

Ett internationellt team av forskare har kommit fram till att dessa viktiga livsmiljöer försvinner i allt snabbare takt. Mellan åren 2001 och 2018 har över 780 000 kvadratkilometer bergsskogar försvunnit. Som jämförelse är hela Sverige drygt 447 425 kvadratkilometer.

42 procent av denna yta försvann på grund av skogsavverkning och 29 procent av bränder. Resterande andel var olika former av jordbrukssatsningar.

Avverkningstakten ökar

De boreala skogarna, vilket är stora delar av det svenska skogsbeståndet, är en av de områdena som drabbas hårdast; 0,35 procent försvann årligen under de 20 åren som studien pågick. Bara Afrika och Nordamerika hade en högre procent (0,48 och 0,41). Det globala snittet låg på 0,31 procents förlust per år. När det gäller områden med en hög koncentration av biologisk mångfald och hotade arter förlorade Indonesien, Malaysia, Madagaskar, Vietnam, Colombia och Peru störst ytor.

Forskarna kunde också se att takten av förluster blev allt högre.
– Det är oroväckande att förlusten av bergsskogar verkar accelerera. Den årliga förlusten ökade med 50 procent från 2001-2009 till 2010-2018 när vi förlorade ungefär 52 000 kvadratkilometer bergsskogar årligen, skriver forskarna i sin studie.

Enligt Global Forest Watch har avverkningarna i världens skogar dessutom ökat efter 2018. Samma utveckling sker i Sverige. Avverkningstakten har ökat kraftigt och slagit nya rekord och det är just de fjällnära skogarna som anmäls för avverkning i allt högre grad. Detta gäller inte minst åren efter att studien avslutades 2018.

Stora ytor i behov av skydd

Skyddade skogar utgjorde viktiga frizoner för den biologiska mångfalden och för att bevara hotade arter. Inte minst i biologiska “hotspots” med höga naturvärden.
– Skyddade områden i de flesta länder har i viss mån varit effektiva när det gäller att förhindra skogsförluster i dessa hotspots. Utveckling och förvaltning av ytterligare lämpligt utformade skyddade områden bör underlätta ett förbättrat bevarande av den biologiska mångfalden och en bättre skogsförvaltning, skriver forskarna.

Forskarna kunde dock konstatera att stora skogsområden som klassas som hotspots fortfarande är oskyddade. I bergsskogarna är enbart 30 procent av dem skyddade. Något bättre såg det ut på hög höjd. Över 35 procent av biologiska hotspots är skyddade på över 3000 meters höjd.

Läs även

Källor: One Earth

Mer att läsa