Gå till innehållet

Försämrat tillstånd för fjällmiljön

Fulufjället, ovanför vattenfallet Njupeskär. Foto: Erik Hansson

Miljömålet “Storslagen fjällmiljö” ser inte ut att nås. Tillståndet har till och med försämrats på sina håll i landet och klimatförändringarna påverkar allt mer.

Den årliga bedömningen av de regionala miljömålen visar att målet Storslagen fjällmiljö inte kommer nås i något av fjällänen.

I Norrbotten anses miljömålet förvisso vara “nära att nås”, men utvecklingen är negativ och det beror på “markanvändande aktörer” och på sikt även klimatförändringen. För att bibehålla naturvärden anses det behövas en mer hållbar markanvändning.

I Dalarna uppnås inte målet och trenden är negativ. Även här lyfts klimatförändringarnas påverkan på fjällen och dess ekosystem när låglandsarter sprider sig uppåt fjällen. Det blir också ett allt större tryck från exploatering och besökare som sliter på marken och skräpar ned. Slutligen påpekas att skydd av de fjällnära skogarna vara “av stor vikt”.

Inte heller i Jämtland kommer målet att nås. Förutom klimatförändringar har intresset för skogsbruk i fjällnära skogar ökat markant och dessutom är resurserna för att skapa formella skydd inte tillräckliga.

Västerbotten ansåg tidigare att målet var nära att nås, men i år har man ändrat sin uppfattning till att det inte kommer gå. Det beror enligt länsstyrelsen på ny kunskap om att totalt 63 rödlistade arter i Södra Lapplandsfjällen är hotade av klimatförändringen. De påverkas av förändrade snöförhållanden, sommartemperaturer och nederbördsmönster. Vissa humlearter klarar till exempel inte de höga sommartemperaturerna och en ökad igenväxning av kalfjället hotar svampar, örter och fjärilar.

Men att inte målet verkar nås innebär inte att det inte görs försök att vända utvecklingen på landets länsstyrelser.

– Det finns mycket som går att göra! Först behöver vi skaffa oss en tydlig bild av var dessa arter finns, och sedan sjösätta aktiv naturvårdande skötsel för de som behöver detta. Det kan handla om att till exempel röja bort konkurrerande arter som invandrat när klimatet blivit mildare, eller hjälpa svårspridda arter till platser som garanterat inte torkas ut även under heta somrar. Men, dessa arter behöver få fokus nu om vi ska hinna vända situationen, säger Marlene Lidén, målansvarig för Storslagen fjällmiljö på Länsstyrelsen Västerbotten.

Källa: Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelserna

Mer att läsa