Gå till innehållet

Avverkningen ökar snabbt i sydöstra Asiens bergsskogar

Thailands gräns mot Laos och Kambodja. De bruna områdena är avverkade skogar. Foto: NASA, Public Domain

Ett forskarteam har räknat ut att den ökande skogsavverkningen i sydöstra Asien leder till att över 420 miljoner ton kol släpps upp i atmosfären varje år.

Tempot i skogsindustrin ökar i regionen och avverkningarna görs nu på allt högre höjd och i allt brantare miljöer eftersom de flesta skogar på lägre höjd redan omvandlats till jordbruk i sydöstra Asien.

– Förr skonades bergskogar ofta från avverkning eftersom branta sluttningar och höga höjder gjorde avskogningen svårare. Vårt arbete visar att avskogning nu har flyttat in i dessa bergsområden och har accelererat snabbt under de senaste tio åren. Dessa bergskogar är otroligt rika på biologisk mångfald och är viktiga lager av kol, så det är oroande att se att avskogningens gräns nu rör sig uppåt i bergen i Sydostasien. Förlusten av dessa skogar kommer att vara ett förödande slag för naturen och kommer att påskynda klimatförändringarna ytterligare, säger Dominick Spracklen, professor vid School of Earth and Environment, som är en av författarna bakom studien.

Med hjälp av satellitdata kunde forskarna se att regionen förlorat 3,22 miljoner hektar per år under åren 2001-2019 och 31 procent av denna avverkningen skedde i bergsskogar. Myanmar och Laos pekas ut specifikt som länder där skogar på hög höjd avverkas i allt större utsträckning.

Det är nu tre år sedan forskare varnade i en studie för att det krävs “Gemensamma lokala, nationella och internationella åtgärder omedelbart för att hindra en kollaps av tropikernas biologiska mångfald”.

Källor: University of Leeds och Nature sustainability

Mer att läsa