Gå till innehållet

Indien förlorar skogar i snabb takt

Kudremukh National Park i Indien. Arkivfoto: Karunakar Rayker – Flickr, CC BY 2.0

Det är inte bara i Amazonas och andra delar av världen som skogar avverkas i högt tempo. I Indien har över 20 000 kvadratkilometer skog försvunnit på 20 år.

– Indien har drabbats av en dramatisk skogsförlust under de senaste decennierna. Orsaken är framför allt förändrad markanvändning för att tillgodose behoven av grödor, boskap och en växande befolkning, säger Alice Haughan, vid University of Reading som ledde studien som publicerats i Global Change Biology.

Forskarna upptäckte att även klimatförändringarna påverkar skogarna och att läget förväntas förvärras ytterligare i framtiden.

– De snabba klimatförändringar som vi identifierat tyder på att Indiens skogsförlust under de kommande decennierna kan bli mycket värre än befarat, eftersom avskogningen bara är en del av problemet. De höga minskningsnivåer som vi sett är också oroande för den biologiska mångfalden, eftersom Indien är beroende av sammanhängande skogar för att bevara vilda djur, säger Alice Haughan.

(a) Kvadratmeter skog i varje distrikt i Indien år 2000. (b) Förlust av skogar i kvadratkilometer mellan åren 2001-2018. Källa: Global Change Biology

De största förlusterna sågs i distrikt som har snabbast klimatförändringar och det visade sig att minskad nederbörd har en stor negativ effekt på landets skogar.

Indien är fortfarande ett av världens tio mest skogsbeklädda länder och här finns ungefär 8 procent av världens biologiska mångfald. Men förlusten av skogar går snabbt. Många distrikt har förlorat över 500 kvadratkilometer skogar på bara 20 år och sammanlagt i hela landet har 20 472 kvadratkilometer skog försvunnit. Det är en yta nästan dubbelt så stort som Skåne och motsvarar över 7 procent av Indiens skogstäcke.

Läs även

• Bevarade skogar skyddar växter från klimatförändringar
• Avskogning ökar risken för lokala extremväder
• Avverkningen ökar snabbt i sydöstra Asiens bergsskogar

Källor: University of Reading och Global Change Biology

Mer att läsa