Gå till innehållet

Vadarfåglar utvecklar beteende­mönster under första året

Ungfåglar testar sig fram under sin första tid i livet.

Alla som studerat en grupp fåglar under en längre tid har säkert sett att det finns olika beteenden i gruppen. Vissa verkar lite modigare och utforskar omgivningen mer än andra, som verkar nöjda med att hålla sig i bekanta marker. Men enligt en ny studie från Nederländerna verkar inte fåglar kläckas med förutbestämda karaktärstyper. Åtminstone inte hos kustsnäppor som studerades i det här fallet. Istället verkar personligheten utvecklas under det första levnadsåret, som ett resultat av deras upplevelser i kustområdet Vadehavet där enorma mängder vadare samlas varje år.

Forskarna fångade in kustsnäppor och placerade dem en kort stund (20 minuter) i ett tält med sandfyllda brickor och en inspelningskamera. En datoralgoritm använde bilderna för att avgöra hur mycket fåglarna har rört sig i tältet. Vissa individer sprang runt 200 meter under tiden i tältet medan andra stannade på brickorna tills de släpptes igen.

– Det här automatiska testet har visat sig vara ett tillförlitligt sätt att undersöka kustsnäppornas egenskaper. När vi placerar vuxna fåglar i tältet med dagars, veckors och månaders mellanrum kommer datorn fram till samma slutsats om karaktären. Men när unga fåglar deltar i testet upprepade gånger är de ännu inte konsekventa i sin uppmätta karaktär, säger testets skapare, beteendeekologen Allert Bijleveld från NIOZ.

Ungfåglar testar olika föda

De olika karaktärerna kunde även ses i vilken föda de fått i sig. Modigare fåglar letade mer aktivt efter lättsmält föda som räkor och tunnskaliga musslor, som kan vara svåra att hitta. Passivare fåglar nöjde sig med byten som är svårare att smälta, men lättare att hitta. Detta kunde forskarna uppmäta i tester av fåglarnas blod. Äldre fåglar var mycket mer konsekventa i sitt födoval medan ungfåglar testade många olika sorters föda, till och med sjögräs.

Forskarna anser därmed att vadarfåglarna formar sin karaktär under det första levnadsåret, när de anlänt till Vadehavet. Vid häckningsplatserna på tundran äter fåglarna framför allt insekter, men framme vid det vidsträckta kustområdet får ungfåglarna olika matpreferenser.

– Det är fascinerande att se hur unga fåglar fortfarande reagerar flexibelt på sin miljö medan äldre fåglar har mer fasta mönster. Det är en öppen men intressant fråga hur detta passar in i en bredare evolutionär bild, när det gäller flexibilitet i en föränderlig miljö. Tydligen lönar det sig att specialisera sig över tid. I en snabbt föränderlig miljö kommer det därför att vara de unga fåglarna som lättast kan anpassa sig till en ny situation med till exempel mycket annorlunda föda, säger Allert Bijleveld.

Läs även

Kan den akut hotade vadaren räddas i Sverige?
• Vadarfåglar drabbas hårt av klimatförändringar
Bli en fågelbeteendeskådare
Fåglar lär sig läten redan i ägget
Blyga fåglar håller ihop

Källor: Animal Behaviour och Royal Netherlands Institute for Sea Research

Mer att läsa