Gå till innehållet

Vadarfåglar drabbas hårt av klimatförändringar

Skedsnäppa – en av arterna som drabbas. Foto: Daniel Pettersson 

Klimatförändringar ser ut att minska populationer av vadarfåglar, enligt en ny studie som undersökt data från över 38 000 fågelbon på 149 platser under en period på 70 år. 

Historiskt sett har fåglar haft större problem med att rovdjur tar deras ägg i tropikerna än i Arktis. Detta troligen på grund av att det finns fler potentiella rovdjur i tropikerna. Vadarfåglar har utvecklats till att migrera till Arktis för att lägga sina ägg där det är säkrare att bygga sina bon och föda upp sina ungar. Men i takt med att Arktis blir allt varmare har också andelen plundrade bon blivit hela tre gånger högre på de senaste 70 åren. I Europa, Asien och Nordamerika har andelen fördubblats.

Förr var Arktis en fristad för markhäckande vadarfåglar, men så är inte längre fallet.

LÄS ÄVEN: • Nya lagar enorm förbättring för flyttfåglar och Kinas kustmiljöer

Vad den ökande boplundringen beror på är inte helt klarlagt, men det kan bero på att rovdjur går över till att äta fågelägg och fågelungar när andra födokällor försvinner. Forskning har tidigare visat att isbjörnar börjat sikta in sig allt mer på fågelbon eftersom istäcket blir allt mindre i Arktis och övrig föda blir svårare att få tag på. Även antalet lämlar har minskat när snötäcket inte är lika pålitligt längre. När det inte finns lämlar att äta, ger sig rovdjur på fågelbon istället. Även allt fler rödrävar i norr påverkar häckningsframgångarna för vadarfåglarna.

– Det här resultatet är alarmerande. Jorden är en ömtålig planet med komplexa ekosystem. Förändringar i interaktionen mellan rovdjur och deras byten kan leda till kaskadeffekter genom näringskedjan med skadliga konsekvenser för arter tusentals kilometer bort. Migrationen av vadarfåglar från Arktis till tropikerna är en av de största förflyttningen av av biomassa i världen. Men med ökad boplundring klarar inte längre ungfåglar att göra den här resan med sina föräldrar. Det kan vara spiken i kistan för hotade arter som skedsnäppan, säger Tamás Székely, från Milner Centre for Evolution vid Baths universitet.

LÄS ÄVEN: • De akut hotade rödspovarna har återhämtat sig på Öland

Vadarfåglar utmanas dessutom av att allt färre vuxna fåglar överlever på grund av att människan exploaterar deras livsmiljöer och jagar fåglarna längs med deras flyttvägar.

En tidigare studie visade att antalet vadarfåglar i Nordamerika minskat med i snitt 70 procent(!) sedan 1973 och det är arterna i Arktis som drabbat hårdast.

Källor: Science Daily och “Global pattern of nest predation is disrupted by climate change in shorebirds

Mer att läsa