Gå till innehållet

Kan den akut hotade vadaren räddas?

För 100 år sedan fanns det troligen ungefär 1 000 par sydlig kärrsnäppa på Öland. Idag återstår troligen färre än 40. Ett nytt stort projekt försöker rädda vadaren och samtidigt hjälpa många andra arter som lever i liknande miljöer.

Situationen har snabbt försämrats för den akut hotade fågelarten sydlig kärrsnäppa i Sverige. Förutom fyra häckningar i Skåne, som inte lyckades få ut några ungar i år, är det på Ölands strandängar de flesta individer finns kvar. I dagsläget är det dock färre än 40 par. Det är en kraftig minskning sedan 2008 då 62 par hittades, men den riktigt stora förlusten har skett sedan början av 1900-talet då det beräknas ha funnits runt 1 000 par på Öland.

– Det är mycket alarmerande, menar Mattias Ullman, projektledare för bevarandeprojektet En sista utväg för den sydliga kärrsnäppan.

Birdlife Sverige och Nordens ark samarbetar i projektet att rädda arten. I ett pressmeddelande skriver de att den största orsaken till minskningen är att en stor andel av äggen blir uppätna av däggdjur och andra fåglar innan kläckning. Även torrlagda strandängar och ett förändrat bete bidrar till minskningen.

Ägg samlas in

För att förbättra situationen samlas ägg in från de sydliga kärrsnäpporna. De brukar då lägga en ny kull. Äggen som samlats in kläcks i skyddad miljö och ungarna släpps sedan ut i det vilda när de kan flyga. På så sätt ökar chansen för fåglarna att klara sig kraftigt eftersom den första tiden, både som ägg och nykläckt, är den farligaste för fåglar. Sommaren 2023 släppts 14 ungar ut på Öland.

– Det är första gången någonsin metoden tillämpats på fåglar i Sverige så det har såklart varit lite nervöst. Vi är väldigt nöjda över årets resultat och det är oerhört givande att se ungarna ta sina första steg ut i naturen, sa Dick Liljegren i somras.

Projektet jobbar också med att återskapa torrlagda våtmarker och arbeta med “predatordämpande åtgärder”. Vid Schäferiängarna på Ottenby har till exempel skyddsjakt på grävling och gråkråka genomförts. Dessutom har korna släppts ut en månad senare för att gräset ska hinna växa till sig bättre och därmed både ge bättre skydd och hinna producera mer mat åt ungarna.

Källor: Birdlife Sverige och sydligkarrsnappa.se

Mer att läsa