Gå till innehållet

Blyga fåglar håller ihop

Fågelhanar som uppvisar “blygt” socialt beteende söker sig oftare till flockar med fåglar som har liknande personlighet jämfört med sina “oblyga” artfränder. De blyga fåglarna har färre sociala kontakter, men har stabilare relationer under längre tid.

Det har forskare vid Oxford-universitetet och Australian National University kommit fram till genom att analysera talgoxars sociala nätverk och individuella beteende. Tusentals fåglar har försetts med små Radio-frequency identification (RFID)-sändare som kan avläsas från 65 matningsplatser. Med hjälp av data från de miljontals besöken vid matningarna under en vinter kunde forskarna återskapa fåglarnas sociala nätverk.

Huruvida talgoxar ansågs blyga eller oblyga avgjordes genom att introducera dem till en ny miljö. Oblyga fåglar undersökte omedelbart området medan blyga talgoxar var betydligt försiktigare och långsammare i sitt undersökande. Resultatet upprepades över tid och var enligt forskarna “överraskande konstant”.

– Vi kunde se att oblyga fåglar ofta bytte mellan olika födosökningsflockar medan blyga fåglar höll sig till samma flockar under lång tid. Blyga fåglar minimerar sina risker genom att hålla sig till individer de känner till medan modigare fåglar utsätter sig för större risker, men också möjligheten att få större belöningar i form av att hitta bra matställen. Vi tror att blyga hanar också håller ihop för att undvika mer aggressiva fåglar. Honor däremot kan umgås med alla olika personligheter, säger Lucy Aplin, som är författare till rapporten.

Källa: Science Daily

Mer att läsa