Gå till innehållet

Utsläppen av växthusgaser fortsätter öka

Världens samlade klimatforskare i IPCC-rapporter slår fast att våra utsläpp av växthusgaser måste minska drastiskt omedelbart för att vi ska undvika allvarliga konsekvenser. Samtidigt visar effekterna av världens politikers och industriers agerande att utvecklingen går åt helt fel håll.

– Halterna av koldioxid (CO2), metan och dikväveoxid, de tre växthusgaser som släpps ut av mänsklig verksamhet och som är de viktigaste bidragsgivarna till klimatförändringarna, fortsatte att öka i historiskt sett hög takt i atmosfären under 2022, enligt forskare från amerikanska myndigheten NOAA.

Andelen CO2 i atmosfären ökade med 2,13 ppm (miljondelar) under 2022 till 417,06 ppm. Nu har ökningen varit över 2 ppm i elva år i rad. Innan 2013 hade aldrig ökningen varit så stor ens tre år i rad sedan mätningarna började för 65 år sedan. Senast jordklotet upplevde så höga halter av koldioxid, var havsnivån över 20 meter högre än idag och medeltemperaturen på jorden nästan 4 grader varmare.

Ökningen av metan var den fjärde största som uppmätts och dikväveoxid-nivåerna ökade till den tredje högsta som uppmätts. Detta följde efter två år, 2020 och 2021, med de högsta ökningarna som uppmätts av de båda växthusgaserna.

En av huvudanledningarna till utsläppen av dikväveoxid är fossilbränslen i våra fordon, men de senaste årtiondena är den största utsläppskällan all konstgödsel i våra industriella jordbruk.

– De observationer som NOAA-forskare samlade in under 2022 visar att utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i en alarmerande takt och att de kommer att finnas kvar i atmosfären i tusentals år. Det är dags att ta itu med växthusgasföroreningarna och minska de mänskligt orsakade utsläppen, säger Rick Spinrad, doktorand och NOAA-administratör.

Politik i fel riktning

Medan forskare konstaterar att utsläppen kommer orsaka rekordtemperaturer, katastrofala översvämningar och extrema stormar har exempelvis Biden-administrationen i USA godkänt nya oljeborrningar som kommer orsaka miljontals ton av växthusgaser.

I Sverige beslutar regeringen om politik som kommer öka utsläppen, trots att det i fjol fastslogs att vi hade behövt minska utsläppen med 20 procent per år. Dessutom ökar avverkningen av en av landets viktigaste kollagring; skogen. Avverkningen når nu rekordnivåer.

I Norge, som är ett av världens sju största exportörer av utsläpp på grund av oljan, kommer borrandet efter olja öka från 4,1 miljoner fat i fjol till 4,3 miljoner fat i år och för närvarande planerar landet att borra efter olja på 92 nya platser.

Då ska man dessutom ha i åtanke att det sker större utsläpp från fossilindustrin än vad de rapporterar.

Läs även

Klimatexperter: Regeringens politik ökar utsläppen
• Greenpeace: Sveriges utsläpp redovisas inte korrekt
Utsläppen ökar – “ingen är säker från katastrofer”
• Sverige måste minska CO2-utsläppen med över 20 % redan år 2022

Källa: NOAA

Mer att läsa