Gå till innehållet

Greenpeace: Sveriges utsläpp redovisas inte korrekt

Avverkad skog. Foto: Erik Hansson

Utsläppen från biobränslen har ökat lavinartat de senaste åren, men det redovisas inte i den svenska statistiken. Nu lanserar Greenpeace en ny webbplats för den som vill hålla koll på Sveriges egentliga utsläpp.

Sveriges utsläpp har egentligen inte minskat alls sedan 1990, men genom att inte räkna med de biogena utsläppen (från biobränslen) verkar det i de officiella siffrorna som att utsläppen minskat med 33 procent sedan 1990. Men utsläppen från biobränslen, varav ungefär 80 procent kommer från skogen, har ökat med hela 30 procent de senaste åren och är nu större än de fossila utsläppen, skriver Greenpeace på sin nya kampanjsida Sverigesutslapp.se.

– Utsläpp är utsläpp och kolsänka är kolsänka, oavsett hur mycket olje- och skogsindustrierna försöker blanda ihop de två. Därför såg Greenpeace behovet av en webbportal som också synliggör de biogena utsläppen. Så att beslutsfattare, journalister och allmänhet får en tydlig bild över alla utsläpp inom Sveriges gränser. Det är nödvändigt för att vi sk kunna fatta de beslut som krävs för att minska alla utsläpp, säger Markus Mattisson, kampanjledare Greenpeace.

En rapport från EU-kommissionen 2021 kom fram till att biobränsle från skog ger högre utsläpp än kol och olja och i en expertgranskad rapport från Klimatriksdagen slogs det fast att biodrivmedel är ett ”onödigt mellanspel” och att det istället borde satsas mer på att elektrifiera personbilsflottan.

“Falsk trygghet”

Det räknas inte heller med i statistiken vilka utsläpp som orsakas i ursprungslandet för de importerade flytande drivmedel som till mer än 80% fyller reduktionsplikten med biobränslen. Så om en skog skövlas och görs om till flytande drivmedel är det endast de utsläpp som skedde i raffinaderiet när bränslet omvandlades som räknas.

Greenpeace anser att vi “vaggas in i en falsk trygghet” av att ignorera utsläppen från biobränslen. Det får oss att tro att vi kan fortsätta som förut bara vi bytt till bränsle som inte räknas i den officiella statistiken.

– Det blir ett alibi för olje- och skogsindustrin att fortsätta skövla natur för att sälja mer bränsle. Fossila bränslen är sämst, men biobränslen är också jättedåliga. ViI vill se satsningar på saker som faktiskt är bra. Den bästa kilowattimmen och den bästa litern bränsle är de som inte används.Som ett första steg mot denna omställning måste vi vara ärliga med våra utsläpp och vår påverkan på naturmiljön, säger Markus Mattisson.

Påstås vara “neutralt” men atmosfären fylls av växthusgaser

Anledningen till att inte utsläppen från biobränsle räknas med är för att de påstås ingå i ett naturligt kolkretslopp och att det skulle vara koldioxidneutralt eftersom ny växtlighet som växer upp där exempelvis skog avverkats binder koldioxid. De biogena utsläppen räknas istället av mot Sveriges kolsänka (kol lagrat i träd och i marken).

– Det vi glömmer bort när vi klassar biogena utsläpp som klimatneutrala är att vi redan har stora fossila utsläpp också och att vår atmosfär är till på bristningsgränsen full med koldioxid. Den koldioxiden behöver också bindas av växtlighet, men så länge vi släpper ut koldioxid, oavsett ursprung, i den takt vi gör idag så fylls atmosfären på och halterna minskar inte, skriver Greenpeace på Sverigesutslapp.se.

Greenpeace ställer fyra krav på regeringen:

  1. Räkna, redovisa och tydligt kommunicera alla utsläpp, inklusive biogena.
  2. Sätta mål för utsläppsminskningar i absoluta tal för alla utsläpp.
  3. Stoppa alla klimatsubventioner (skattelättnader, direktstöd, kreditgarantier m.fl) till alla
    industrier och tekniker som leder till fortsatt förbränning och utsläpp.
  4. Skydda minst 30% natur och införa ett naturnära skogsbruk med minskade
    avverkningsvolymer för att snabbt binda mer kol och värna den biologiska mångfalden.

Läs även:
• EU-rapport: Biobränsle från skog ger högre utsläpp än kol och olja
• Ny rapport varnar för att bränna träd som bioenergi
• Sverige och Finland pekas ut – försvagade EUs taxonomi
”Uteslut skoglig biomassa i förnyelsebardirektivet”
• Ny rapport: Biodrivmedel ”onödigt mellanspel”

Källa: Greenpeace

Mer att läsa