Uppmaning: Bygg inte stentorn i naturen

Stentorn på nordvästra Öland. Foto: Maths Nilsson 

Hela Gotland skriver att tillsynsmännen på ön får lägga ned en hel del arbetstid på att riva de stentorn som folk bygger på stränderna. Tornen ändrar om i miljön som det tagit naturen lång tid att skapa och det är dessutom förbjudet att bygga stentorn i naturreservaten.

Att det är relativt populärt att bygga stentorn på stränder och i fjällen har nog inte kunnat undgå någon och det framgår i bilderna här i artikeln från olika platser. I flera naturreservat är det dock förbjudet att göra sådana ingrepp i miljön och på Fårö på Gotland är tornbyggandet nu ett problem som kräver en hel del arbete, enligt en tillsynsman som Hela Gotland pratat med.

Upp till ett ton sten tvingas tillsynspersonerna på ön frakta bort varje sommar. Dessutom måste arbetet göras på morgnar eller kvällar eftersom det händer att folk blir arga när tornen rivs, trots att det står på reservatsskyltarna att det är förbjudet att bygga torn.

Stentorn vid Lofoten i Norge sommaren 2017. Foto: Peder Widing 

Problemet med att stentornen byggs är att miljön ändras och naturreservatet på Fårö har inrättats för att bibehålla den unika miljön. Känslan av orörd natur går också förlorad i de skogar av stentorn som numera är relativt vanliga på Gotländska stränder och på andra håll i landet.

– Det är upplevelsen som förtas – inte naturen som påverkas – när de här stentornen byggs. Jag kan förstå att det är en rolig sysselsättning och att folk tycker att det är fint. Speciellt om man själv har byggt tornen. Men de här områdena är skyddade och ska bevaras i sina naturliga tillstånd. Dessutom medför de högre tornen skaderisk för barn och hundar som leker i området och kan få rasande stenhögar över sig, berättar Anna-Lena Fritz, enhetschef Naturvårdsenheten på länsstyrelsen Gotland, för Hela Gotland.

Till nästa säsong ska det skyltas tydligare på Fårö att det är förbjudet att bygga stentorn.

Det är dock inte bara på Gotland som allmänheten uppmanas att inte bygga stentorn. Så här skriver länsstyrelsen i Kalmar skriver i en uppmaning på sin webbplats:
– När man använder stenar från gamla odlingsrösen gör man sig dessutom skyldig till ett brott. Odlingsrösen är skyddade enligt biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Det är hem för många djur, men är också ett viktigt bidrag till förståelsen av vårt historiska landskap. Här har stenarna staplats av bönder för många år sedan. Så för allas skull – undvik att bygga stentorn helt. Kom ihåg den gyllene regeln: Inte störa – inte förstöra.

Även i Skuleskogens nationalpark har det byggts stentorn, vilket ledde till en polisanmälan eftersom det inte är tillåtet.

Stentorn på Svalbard. Foto: Marie Mattsson 

Källor: Hela Gotland och Länsstyrelsen Kalmar

En bild på ett stentorn är dock det första som möter resenärerna som anländer till Gotland sommaren 2017. Foto: Thorbjörn Höijer