Stjärtmesar framgångsrika föräldrar – delar på uppgifterna

Stjärtmes. Foto: Erik Hansson

Stjärtmes. Foto: Erik Hansson

Stjärtmesar har visat sig hitta ett framgångsrikt sätt att ta hand om sina ungar. Genom att föräldrarna turas om att mata ungarna får dessa mer mat och bättre skydd från rovdjur. Enligt en ny studie ska detta vara första gången som den här strategin bevisats gynna familjegruppen.

Stjärtmesar är kända för att dra runt i familjegrupper. Plötsligt hör man deras karaktäristiska skorrande läte ”tserr tserr” och så är ett helt nyfiket gäng i närheten.

Nu har forskare vid University of Sheffield kommit fram till att stjärtmesarnas sätt att dela på föräldrauppgifterna är en framgångsrik metod. Båda föräldrarna försöker återvända med mat till boet ungefär samtidigt. På så sätt syns vuxna fåglar mer sällan vid boet än om båda två hade kommit vid slumpmässiga tidpunkter. Det innebär att vissa rovdjur får svårare att hitta ungarna eftersom föräldrarna ofta råkar avslöja var de har sina ungar. Dessutom kan föräldrarna turas om att hålla vakt åt varandra under matningen.

Kat Bebbington, huvudförfattare bakom studien:
– Vår studie är den första som visar att föräldrar som koordinerar sitt arbete lyckas bättre med att föda upp sina ungar. Denna tydliga fördel är ett viktigt steg framåt för vår förståelse över hur föräldraskap utvecklas.

Läs mer:
Så ser du skillnad på mesfåglarna.
Fågelguide till Vinterfåglar inpå knuten.