Sök pengar till insektsprojekt

Styltfluga. Foto: John Hallmén

Vill du göra en insats för att hjälpa insekter? Ge dig ut på en resa för att hitta en specifik art? Eller göra något annat som kan öka din eller allmänhetens förståelse för insekter? Då kan du söka stipendier från Entomologiska föreningen i Stockholm.

Föreningen förvaltar flera stipendiefonder och kan med hjälp av dessa betala ut stöd till ”självständiga initiativ från insektsintresserade på alla nivåer – i synnerhet yngre”. Den sökande måste inte heller bo i Stockholm för att få ta del av stipendierna.

– Varje år delar vi ut hyggliga summor för entomologiska undersökningar, och överhuvudtaget avgränsade och behjärtansvärda projekt som gynnar kunskapen om insektfaunan eller hjälper oerfarna entomologer framåt, skriver Entomologiska föreningen i Stockholm.

Föreningen vill dela ut mer pengar än de gör i dagsläget och uppmanar därför fler att söka. 

– Inget projekt är för stort eller för litet. Söker man pengar för att gynna hotade insekter så delar föreningen ut ett särskilt pris för att skydda storfjärilsbiotoper. Det söker man inte, men alla kan nominera andra eller sig själv till priset. Man kan också söka pengar för att köpa eller hyra utrustning för att förbättra en biotop, säger Rasmus Hovmöller, som är sekreterare i föreningen. .

Tidigare år har det bland annat delats ut pengar till en lärare som behövde köpa in material till entomologiska projekt för sin högstadieklass, reskostnader för att delta i aktiviteter, kurser och exkursioner ordnade av andra entomologiska föreningar, en amatör som vill gå vidare vill köpa in speciallitteratur om skalbaggar och en resa för att leta efter en parasitsteklar i Kittelfjäll.

Ansökan om stipendiemedel ska vara Entomologiska föreningen i Stockholm tillhanda 30 april 2022. Mer information finns på ento.se/stipendier.