Gå till innehållet

Snart inleds den rekordstora lodjursjakten: “Kontra­produktiv troféjakt”

I år får landets jägare skjuta nästan dubbelt så många lodjur som i fjol. Det gör lodjursjakten 2023 till den största någonsin. Ett beslut som är hårt kritiserat.

Den 1 mars inleds lodjursjakten. Sammanlagt får 164 lodjur skjutas i de södra och mellersta delarna av landet. Det kan jämföras med 88 lodjur i fjol och 53 individer 2020 i samma områden. Hur många lodjur som får skjutas i det norra förvaltningsområdet har inte avslöjats än.

– Det är en rekordstor jakt och helt kontraproduktiv, säger Magnus Orrebrant, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Han tar som exempel upp att Kalmar och Östergötland kraftigt har ökat antalet lodjur som får skjutas, trots att de har väldigt mycket klövdjur som är inblandade i exempelvis trafikolyckor eller äter av jordbrukares grödor. Fler lodjur skulle hålla nere antalet olyckor på våra vägar och minska betesskadorna.

Lodjuret har vid flera tillfällen röstats fram som svenska folkets mest populära djur

WWF

Svenska rovdjursföreningen menar att det finns samhällsekonomiska fördelar med att ha fler lodjur. Sammanlagt uppgår kostnaderna för viltolyckor till ungefär 9-10 miljarder kronor per år och rådjur är inblandade i 7 av 10 trafikolyckor. Eftersom en lodjurshane i snitt tar 60 rådjur per år enligt SLU kan en stor population av lodjur kraftigt minska antalet trafikolyckor, menar Svenska Rovdjursföreningen. Därtill orsakar rådjur en hel del skador på trädplantager och i jordbruket äter rådjuren ungefär 3 500 ton spannmål per år enligt statistik från Jordbruksverket. Kostnader som också skulle minska med en större lodjurspopulation.

Varför jagas lodjur i Sverige?
– Detta handlar helt om troféjakt och att vissa jägare tycker det är en spännande jakt samt att de inte vill ha konkurrens om sitt byte, säger Magnus Orrebrant.

För svenskar i allmänhet är det dock få som ger sitt stöd till jakten. Det är bara 13 procent som är positiva till licensjakten och det kanske delvis beror på att jakten kan verka rätt hänsynslös mot kattdjuren, som vid flera tillfällen röstats fram som svenska folkets mest populära djur.

– I jakten används drivande hund som ofta jagar upp lodjuret i ett träd där den skjuts ner. Problemet här är att mamman kan ha lämnat ungen som då blir föräldralös och har svårt att klara sig själv, förklarar Magnus Orrebrant.

Det har startats en namninsamling som börjar närma sig 6 000 underskrifter. Undertecknarna kräver att lodjursjakten stoppas helt. Men Magnus Orrebrant tror att det som krävs för att lodjursjakten i Sverige ska upphöra är att EU ingriper.

Även WWF är kritiska till lodjursjakten och menar att det vore bättre att satsa på förebyggande åtgärder som värnar om samexistensen mellan människor och rovdjur. Dessutom ifrågasätter de om jakten ens är tillåten.
– Jakt på en strikt skyddad art är som huvudregel förbjuden, enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Det kan faktiskt ifrågasättas om det undantag som görs i samband med licensjaktbeslutet på lodjur är förenligt med direktivet, säger Benny Gäfvert, rovdjursexpert på WWF.

Fakta: Lodjur

Under 2022-2023 års inventering konstaterades att det finns omkring 1 417 lodjur i Sverige. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för lodjur är satt till minst 870 individer. Detta referensvärde kan liknas vid en varningslampa, skriver länsstyrelsen i Östergötland. Om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas, men enligt Sveriges regler kan en art som har gynnsam bevarandestatus utsättas för jakt.

Lodjur har sin parningstid i mars-april och i maj-juni föds ungarna. Ungarna stannar hos sin mor i 9-10 månader innan de klarar sig själv – det vill säga till februari-april året efter.

Licensjakten inleds i mars och pågår som längst till 15 april, det vill säga under parningstiden. Enbart 13 procent av Sveriges befolkning är positiva till jakt på lodjur.

Nyheter om lodjur:

Läs även

Mer att läsa