Snart får Halmstad sitt första naturreservat

Mindre hackspett. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Mindre hackspett, en av fågelarterna som häckar i Aleskogen i Halmstad. Foto: Daniel Pettersson 

Nu har Halmstads kommun inlett arbetet med att göra Aleskogen till ett naturreservat, det blir i sådana fall stadens första kommunala naturreservat. Aleskogen är ett område med höga naturvärden som Halmstads Ornitologiska Förening benämner som ”en av Sveriges fågelrikaste platser”.

Aleskogen i centrala Halmstad består av en bred sandstrand med låga stranddyner och en löv- och tallskog som ibland svämmas över. Bland träden finns mängder av naturliga bohål för fåglar.

– Aleskogen är ett unikt område och en av Sveriges fågelrikaste platser med omkring 35 häckande arter, skriver Halmstads Ornitologiska Förening på sin webbplats.

Nu har insatser inletts för att restaurera värdefulla sandmarker och dynmiljöer. Det kommer även tas bort al, vresros och björk, samt brännas gräs för att ”stärka naturvärdena och skapa bättre miljöer för flera hotade arter”, enligt kommunen.

– Det är roligt att vi nu kommit igång med åtgärderna som blir startskottet för kommunens första egna naturreservat. Alet är tätortsnära och ett viktigt område för Halmstad med höga naturvärde säger, Ann-Charlotte Abrahamsson, kommunekolog.

Åtgärderna bekostas med statliga naturvårdsmedel, så kallat LONA-bidrag, och ska bland annat gynna hotade arter så som strandsandjägare och dynstinksvamp. Det ska nu tas fram ett förslag till beslut om naturreservat, samt en skötselplan för området. Arbetet kommer pågå i ungefär tre års tid.

Källor: Halmstads kommun, Hallands-Posten och Halmstads Ornitologiska Förening