Rekordmånga kungsörnar i Skottland

Kungsörn Jag har för första gången lämnat Jokkmokk och rest ut i världen för att fota. Jag åkte till Kalvträsk i Västerbotten och besökte Conny Lundströms örngömsle. En fantastisk upplevelse! Jag fick fota både kungsörn och havsörn. Den här bilden visar den skygga honan. Otroligt vacker och ståtlig, med en fantastisk utstrålning. Foto: Gunilla Falk

Kungsörn. Foto: Gunilla Falk

Kungsörnarna har haft tuffa år i Storbritannien. De har skjutits av fårbönder och markägare som anordnar ripjakt och de har drabbats hårt av miljögifter. Nu har en ny räkning visat att det finns över 500 häckande par i Skottland – troligen fler än på flera hundra år.

Kungsörnar var en gång i tiden spridda över hela Europa, men som de flesta rovfåglar dödades de i stora antal av människor. Under 1800-talet hade arten försvunnit från stora delar av centrala Europa. I Storbritannien inleddes jakten på kungsörn redan under 1700-talet av fårägare och de fick hjälp i dödandet av markägare under 1800-talet. 1850 hade kungsörnarna utrotats från England och Wales. 1912 dödades Irlands sista kungsörn. I Skottland överlevde dock en liten population den omfattande jakten, men under 1950- och 1960-talet drabbades de återstående paren hårt av förgiftning från bekämpningsmedel.

LÄS ÄVEN: • Åtta kungsörnar mystiskt försvunna över marker med ripjakt

På 1950-talet kom kungsörnar till England från Skottland och ett par häckade i ett område så sent som 2004. Därefter levde en ensam kungsörn i området fram till våren 2016, då Englands sista kungsörn troligen sköts.

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi

I Skottland började kungsörnarna dock återhämta sig efter att bekämpningsmedlen förbjudits och flera bevarandeåtgärder inletts. 1992 räknades till 422 häckande par, 2003 hittades 442 och under den stora inventeringen 2016 hittades nu 508 par. Ett hårt naturvårdsarbete har gett resultat. Dessutom har de gynnats av minskad illegal jakt och att deras byten – harar och ripor – gynnats av färre betande får.

LÄS ÄVEN: • Englands sista kungsörn troligen död.

Men faran är långt ifrån över. Så sent som i augusti rapporterade vi om hur åtta kungsörnar försvunnit mystiskt i områden där markägare anordnar jakt på ripor. I flera lämpliga områden för kungsörnar saknas fåglarna helt, vilket ofta sammanfaller med marker där det anordnas ripjakt.

Enligt den brittiska fågelorganisationen RSPB har den illegala jakten minskat på grund av att många kungsörnar försetts med satellitsändare som underlättat undersökningar om de skjutits. Dessutom har all negativ publicitet kring dödandet också haft effekt.

LÄS ÄVEN: • Rekordbelöning efter massförgiftning av rovfåglar.

De 508 häckande paren innebär också att en betydande gräns passerats. 500 par ansågs vara miniminivån för rovfågelns långsiktiga överlevnad i Storbritannien.

 

Källor: The Guardian, Scotland Natural Heritage och RSPB