Gå till innehållet

Regeringen höjer budgeten för värdefull natur igen

Efter att ha sänkt budgeten för skydd av natur kraftigt under 2023 meddelar nu regeringen att man höjer den till nästan samma nivå som 2022.

Regeringen kapade i början av året budgeten för skydd av och åtgärder för värdefull natur med sammanlagt nästan 1,5 miljarder kronor. För skötseln minskade den med 931 miljoner kronor och för skydd var minskningen 550 miljoner kronor jämfört med 2022. Detta följdes upp med en “naturvårdsslakt” i vårbudgeten och avslöjanden om att Sveriges regering motarbetar EU:s natur­förordningar – något som fick WWF och Birdlife Sverige att vädja till politiker om att de måste “förstå allvaret“.

Nu verkar regeringen delvis svängt i frågan, åtminstone för naturvård nationellt. Idag meddelas att de återställer budgeten i sin budgetproposition. De kommande tre åren ska budgeten för skydd av värdefull natur ökas med 500 miljoner kronor per år. Den kommer därmed nästan upp i samma summa som 2022.

– Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar ska bevaras genom formellt skydd, skogsägarnas frivilliga avsättningar och miljöhänsyn vid avverkning, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

“Den biologiska mångfalden ska användas på ett hållbart sätt”

Med hjälp av den ökade budgeten ska mer värdefull natur skyddas och markägare ska få ersättning i de fall då de träffat frivilliga överenskommelse med myndigheterna.

– Den biologiska mångfalden ska bevaras och användas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Anslaget för skydd av värdefull natur (exempelvis bildande av naturreservat) är 2023 på 1 146 miljoner kronor (en minskning med 32 procent från 2022) och anslaget för åtgärder för värdefull natur är 2023 på 1 050 miljoner kronor (en minskning med 45 procent från 2022). 

När det gäller åtgärder för värdefull natur (exempelvis naturvårdsbränningar och andra insatser) höjs budgeten med några procent de kommande åren jämfört med 2023 års budget på 1 130 miljoner kronor. Som mest uppgår den till 1 332 kronor år 2026, enligt uppgifter från Niki Westerberg, pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Det kan jämföras med att budgeten för 2022 låg på över 1 900 miljoner kronor.

Läs även

Nya budgeten våren 2023 “en naturvårds­slakt”
Budgeten för värdefull natur kapades hårt i början av 2023
Sveriges regering motarbetar EU:s natur­förordningar
• WWF och Birdlife vädjar till politiker: Förstå allvaret

Källa: Regeringen

Mer att läsa