Gå till innehållet

Pumor skapar naturliga “trädgårdar” och gynnar hundratals arter

Pumor och deras jaktbeteende gynnar en stor mångfald av andra arter och i slutändan även pumorna själva.

I en ny studie har forskare undersökt hur tolv pumor i Klippiga bergen i Nordamerika påverkar den lokala biologiska mångfalden. De har tidigare kommit fram till att pumorna gynnar åtminstone 485 andra arter. Det beror på att de fångar byten motsvarande ungefär en blåval i biomassa årligen. Eftersom pumorna i snitt bara äter en tredjedel av sina byten bryts stora delar av dem ned i jorden och tillför en lång rad viktiga ämnen till marken som gynnar både jorden och växter i närheten. Dessutom är pumornas byten viktig föda åt en lång rad asätare och nedbrytare. Från andra däggdjur till fåglar, småkryp och svampar.

Pumorna jagar framför allt i vissa utvalda områden (cirka 4 procent av deras livsmiljöer) som ger dem en fördel mot sina byten. Det innebär att dessa platser, där det ofta fälls bytesdjur, får en stor andel av näringen från bytena. Därmed ökar växtligheten i området vilket i sin tur lockar ännu fler växtätande bytesdjur till pumornas favoritplatser. Jaktmetoden och dess effekter på närmiljön bidrar med andra ord till en större chans att få tag på nya byten.

Forskarna beräknade att varje puma under en period på nio år skapade ungefär 482 platser med extra näringsrik jord.

– Varje studie och varje glimt av pumans hemliga liv avslöjar att deras beteenden och bidrag till naturen är mycket mer komplexa än vad man kan tro. Pumor bidrar varje dag med över en miljon kilogram kött till ekosystemen, vilket förbättrar kvaliteten på mark- och växtlivet, ger föda åt hundratals arter och stöder hälsan i deras ekosystem och vår planets livsväv. Dessa resultat visar ännu en gång värdet och behovet av att bevara Amerikas pumor, säger Mark Elbroch, chef för Pantheras pumaprojekt.

En liknande effekt har även fjällrävar visat sig ha i området runt sina lyor.

Läs även

Kaliforniens hotade pumor kan få ökat skydd
• Även småskalig rewilding kan hjälpa klimatet
Fjällrävar – ekosystemingenjörer som skapar “trädgårdar” på tundran
Bävrar skapar våtmarker med större biologisk mångfald
Renar och gnagare räddar tundrans växter i ett varmare klimat

Källa: Panthera och Springer Nature

Mer att läsa