Gå till innehållet

Bävrar skapar våtmarker med större biologisk mångfald

Bäver. Foto: Erik Hansson

En ny studie visar att våtmarker skapade av bävrar innehåller en större variation av livsmiljöer, fler växtarter och större antal vattenskalbaggar. De tycks vara bättre på att skapa våtmarker med hög biologisk mångfald jämfört med oss människor.

I nuläget går det bra för bävern i Sverige och övriga Europa, men i slutet av 1800-talet var den i stort sett utrotad i våra trakter. Allt fler länder upptäcker bäverns förmåga som “ekosystemingenjör” och bävrar placeras ut på många håll för att återställa våtmarker och för att skapa ett mer varierat landskap som bättre dämpar effekter av översvämningar och torka. Nu har forskare vid Stirling-universitetet i Skottland och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) även kommit fram till att bävrar gynnar biologisk mångfald i form av växter och vattenskalbaggar.

LÄS ÄVEN: •Naturlig översvämningsbekämpning i Storbritannien sparar stora summor

De undersökte ett 10×10 mil stort område mellan Örebro och Skinnskatteberg och fann att miljöerna vid bäverdammarna var mer varierade än våtmarkerna utan bäver. Dessutom hade de 33 procent fler växtarter och 26 procent fler skalbaggar sett till individantal.

LÄS ÄVEN: • Bävrar minskar övergödningen och förbättrar ekosystem

Källa: SLU och “Rewilding wetlands: beaver as agents of within-habitat heterogeneity and the responses of contrasting biota

Mer att läsa