Gå till innehållet

Fjällrävar – ekosystemingenjörer som skapar “trädgårdar” på tundran

I en studie publicerad i Nature konstateras att fjällrävar fungerar som “ekosystemingenjörer” i de arktiska miljöerna och att de trädgårdar som bildas vid deras lyor är väldigt viktiga för en rad arter. 

“Trädgårdarna” har en enkel förklaring – fjällrävarnas avföring och urin göder marken runt lyorna och skapar nästan tre gånger så mycket växter under sommarmånaderna som i området runt omkring. Med tanke på att en lya kan rymma 10-15 ungar under gynnsamma år blir det ett välgödslat område.

Fjällrävens lyor kan vara över 100 år gamla och återanvänds ofta eftersom det tar mycket energi att gräva ut en ny. Lyorna används flitigt av rävarna både under sommaren för att föda upp ungar och under vintern för att skydda från kylan och rovdjur.

Under sommarn skapar den ökade växtligheten runt lyan viktig föda åt växtätare och dessutom skapar resterna efter fjällrävarnas byten viktig föda åt många andra djur och insekter. Därmed är fjällrävarnas lyor en viktig källa till liv i fjällvärlden och fler arter än fjällräven kan ha skäl att jubla åt att EU nyligen beslutat att satsa miljoner på att rädda de nordiska fjällrävarna.

Studien är även ännu ett exempel på rovdjurens viktiga roll i ekosystemen.

Läs även

Kaliforniens hotade pumor kan få ökat skydd
Bävrar skapar våtmarker med större biologisk mångfald
Renar och gnagare räddar tundrans växter i ett varmare klimat

Källor: National Geographic och Nature

Mer att läsa